Groupe de Recherche d’Art, de Littérature et de Philosophie Interactif (GRALPhI)

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport (FraKIK)


 

Kutatásvezető:

Gyimesi Timea, habil. egyetemi docens

Tagok:

Bandura Gabriella, PhD, SZTE-Paris 8

Delsart, Éloïse, SZTE-Université de Limoges, co-tutelle doktorandusz, dokumentumfilm rendező

Devésa, Jean-Michel, Université de Limoges, XX. századi, kortárs frankofón irodalmár, egyetemi tanár

Farkas Henrik, PhD, filozófus, fordító

Fekete Vali, SZTE Filozófiai Doktori iskola, doktorandusz, művészettörténész, kurátor

Gyimesi Timea, SZTE Francia Tanszék, egyetemi docens, irodalmár

Harmath Erzsébet, SZTE PhD

Karácsonyi Judit, SZTE Francia Tanszék, tanársegéd, predoktor

Lipták-Pikó Judit, SZTE predoktor

Moldvay Tamás, PhD, filozófus, fordító

Pál Gyöngyi SZTE-Rennes 2, PhD, SZTE posztdoktor

Pál-Kovács Ramona, SZTE, PhD irodalmár, Montreal

Ripoll, Ricard, UAB, Barcelona, irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár

Seregi Tamás ELTE, Esztétika tanszék, egyetemi docens, esztéta, fordító

Váraljai Anna SZTE Filozófia Tanszék, tanársegéd, ELTE-predoktor, költő, esztéta

Honlap: http://fr.u-szeged.hu/tanszek/kutatas/kutatocsoportok/

A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének kezdeményezésére jött létre 2016-ban azzal a céllal, hogy összefogja a modern kulturális frankofónia körül szórványosan megjelenő kutatásokat. A kutatócsoport a posztstrukturalizmus és pragmatizmus diszpozitívája felől, eltérő intézményi és diszciplináris beágyazottsággal (filozófia, esztétika, irodalomtudomány, művészettörténet) a francia nyelvű irodalom, kultúra, filozófia és művészetek kortárs társadalmi elrendeződéseit, ökológiáját vizsgálja.

A FraKIK-GRALPhI különösen fogékony a diszciplínák határain folyó működések leírására, teoretikus megragadására; a tudomány művelését társadalmi cselekvésként, interakcióként értelmezi, vagyis azon igyekszik, hogy társadalmi hálózatai révén a kortárs frankofón kultúrát és diskurzusait komplex módon, dinamikus terek létrehozásával tegye láthatóvá, konferenciák, kiadványok, workshopok, kiállítások, filmszemlék és egyéb események megrendezésével.

 

Mikor alakult: 2006

Pályázati támogatás: Balaton – Hubert Curien pályázat (2017-2018)

EMMI – Campus France

Konferenciák:   2015. április Deleuze-aktuális Workshop

2015. december 2-4. Modulation – Deleuze, francia nyelvű nemzetközi konferencia

2017. április, május VAP (Sebesség, Figyelem, Percepció,Workshop (francia és magyar nyelven)

2017. október 2-4. Vitesse-Attention-Perception – francia nyelvű nemzetközi konferencia

Publikációk:

Gilles Deleuze – Claire Parnet: Párbeszédek, Budapest, L’Harmattan, 2015. Ford. Gyimesi Timea, Karácsonyi Judit, Lipták-Pikó Judit

Gyimesi Timea (szerk.): Deleuze-blokk, Tiszatáj, 2016. szeptember

Gyimesi Timea (dir.), Modulation - Deleuze, Szeged, JatePRESS, 2017, ISBN: 978 963 315 352 9

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!