Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpont

interamcsi

EFOP 3.6.2.-16-2017-00007


Kutatásvezető:

Cristian Réka M. rekacristian@gmail.com

Csikós Zsuzsanna csikoszsuzsannadr@gmail.com

Tagok:

Dr. Tibor Berta tberta@hist.u-szeged.hu

Ágnes Zsófia Kovács agnes.zsofia.kovacs@gmail.com

András Lénárt andraslenarthungary@gmail.com

Andrea Kökény akokeny23@gmail.com

Annus Irén iannus@lit.u-szeged.hu

Eszter Katona katonaeszter@gmail.com

Katalin Jancsó jkattinka@gmail.com

Veronika Praefort vpraefort@yahoo.com

Zoltán Dragon dragon@ieas-szeged.hu

Zoltán Vajda vajda@lit.u-szeged.hu

Zsófia Anna Tóth tothzsofianna@gmail.com

Honlap: http://centro.interamerican.hu/en/

http://centro.interamerican.hu/es/

 

A kutatóközpont célja: egyéni és kollektív interdiszciplináris jellegű kutatómunka az Amerika-közi kapcsolatok története témaköreiben; műhelymunka: szemináriumok szervezése a folyamatban lévő kutatásokról; konferenciák szervezése, konferenciaanyagok kiadása; könyvek és monográfiák előkészítése; szövegkiadások és fordítások készítése az Amerika-közi kapcsolatok története témaköreiben, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra.

A kutatás kiemelt területei: amerikai eszmetörténet és az amerikanisztika kortárs elméletei; amerikai populáris kultúra és a nemek tudománya, az Egyesült Államok és a Latin-Amerikai államok történelme: Amerika-közi kapcsolatok; az amerikai kontinens kiterjesztett terei: a város és a szubjektum a digitalizáció korában; az amerikai identitás kortárs narratívái és transznacionális amerikai nőírók; Chicana irodalom és művészet; film és Amerikák, amerikai vizuális kultúra és identitás, magyarok az amerikai kontinensen, migrációk az amerikai kontinensen, etnikai kisebbségek és diaszpórák Amerikában

Mikor alakult: 2015 novembere

Pályázati támogatás: 2017 november, SZTE BTK konferencia támogatás, 100.000 Ft

Konferenciák: Homes, Borders and Transgressions: Transnational Americas/Américas Transnationales: Hogar(es), Fronteras i Transgresiones; 2018.- nov. 16-18, Szeged, SZAB Székház http://centro.interamerican.hu/en/conferences/

 

Publikációk:

Transiciones. De la dictadura a la democracia (Americana eBooks & Inter-American Research Center, 2016)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!