Könyvsorozatok

Könyvsorozatok

Acta Germanica

Sorozatszerkesztő: Bernáth Árpád
Típusa: nyomtatott
Honlapja: http://www2.arts.u-szeged.hu/german/
Indítás éve: 1992

Az Acta Germanica az SZTE Germán Filológiai Intézeten belül folyó germanisztikai, azon belül is elsősorban irodalomtörténeti és filológiai kutatások eredményeinek közlésére szolgáló tudományos könyvsorozat.

 

Altajisztikai Tankönyvtár

Sorozatszerkesztők: Kincses-Nagy Éva, Khabtagaeva Bayarma
ISSN száma: 2062-9036
Indítás éve: 2011

A sorozatban az Altajisztikai Tanszéken oktatott egyes kurzusokhoz szükséges tananyag kerül publikálásra.

 

AMERICANA eBooks

Alapító szerkesztők: Cristian Réka M. és Dragon Zoltán
Típusa: elektronikus könyvek
Honlap: http://ebooks.americanaejournal.hu
Alapítás éve: 2010

Az AMERICANA eBooks a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika tanszéke által kiadott AMERICANA – E-Journal of American Studies in Hungary e-könyves ága. Az e-folyóirat céljaival összhangban, az AMERICANA eBooks az amerikanisztika tudományterületébe sorolható kiadványokat publikál az irodalomtól a szociológiáig, a filmtől a digitális kultúráig, a történelemtől a politológiáig terjedő széles spektrumban. Célunk, hogy minőségi publikációs lehetőséget biztosítsunk olyan hazai és külföldi kutatóknak, akik innovatív és új megközelítéseket és metodológiákat kívánnak meghonosítani tudományterületükön.

 

Apertúra Könyvek

Sorozatszerkesztő: Füzi Izabella

Típusa: nyomtatott

Honlap: http://apertura.hu/konyvek

ISSN: 2061-5256

Indítás éve: 2010

Az Apertúra Könyvek az Apertúra folyóirat által elindított vállalkozásnak a folytatása és kiterjesztése. Olyan oktatási segédanyagként is használható könyveket szeretnénk megjelentetni, amelyek a vizuális kultúra és ezen belül a mozgókép jelenségeinek több szempontú megértését, megvilágítását célozzák. A sorozat egyaránt helyet kíván adni fordításoknak és eredeti írásoknak, monográfiáknak és szöveggyűjteményeknek, a gondolkodás újabb fejleményeit közlő munkáknak, valamint régebbi szövegkiadásoknak.

 

Cikkek, tanulmányok a szláv nyelvek és irodalmak tanulmányozásához

Sorozatszerkesztő: Ferincz István
Típusa: nyomtatott
ISSN: 1787-1832
Indítás éve: 2005

Cikkek, tanulmányok a szláv nyelvek és irodalmak tanulmányozásához.

 

DeKon-könyvek

Sorozatszerkesztő: Odorics Ferenc
Típusa: nyomtatott
Honlap: http://vizkult.hu/kutatas/a-dekon-koenyvek-sorozat-eddig-megjelent-koetetei
Indítás éve: 1994

A DeKon-könyvek a deKon-csoport által rendezett konferenciák előadásait, oktatási segédanyagként működő szöveggyűjteményeket, fordításokat, tanulmányköteteket jelentetett meg. A 1990-es és 2000-es években a szegedi irodalomelméleti műhely reprezentatív könyvsorozata volt.

 

Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport

Típusa: elektronikus

Indítás éve: 2012

Honlap: http://digitalculture.hu/publikaciok/

A kutatócsoport publikációs projektjei kivétel nélkül Creative Commons licenc alatt, nyílt hozzáféréssel érhetők el. A hagyományos tudományos publikációs formátumok mellett új, a jelen technikai és publikációs gyakorlatainak megfelelő keretekkel is kísérletezzünk, ezért célunk, hogy a konferenciaelőadásokat, a kidolgozott, tudományos igényű blogbejegyzéseket, cikk-füzéreket, kutatási tervezeteket és manifesztókat is felvegyük kiadványaink közé, ezzel csatlakozva a nemzetközi, főleg USA-beli legújabb, a tudományos publikálást megreformáló, korszerűsítő trendekhez.

 

Hungaro-Ruthenica

Sorozatszerkesztő: Kocsis Mihály
Típusa: nyomtatott
ISSN: 1586-0736
Indítás éve: 1998

Cikkek, tanulmányok az ukrán nyelv és irodalom tárgyköréből.

 

Österreich-Studien

Felelős szerkesztő: Dr. Bombitz Attila, Dr. Csúri Károly
Típusa: nyomtatott könyvsorozat
ISSN: 1789-1272
Indítás éve: 2007
Megjelenés gyakorisága: kétévente

Az Österreich-Studien Szeged az Ausztria irodalmával és kultúrájával foglalkozó hazai és nemzetközi germanisták közös kutatásainak és konferenciáinak tudományos periodikája. A sorozat a bécsi Praesens kiadónál jelenik meg 2007 óta. Az eddigi kötetek foglalkoztak az osztrák identitás és kultúra történeti, politikai és művészeti összefüggéseivel (Österreichische Identität und Kultur, 2007), az osztrák és magyar közös történelem és kultúra századfordulós fejezetével (Kulturtransfer – Kulturelle Identität. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde, 2008), a 20. század második felének osztrák alapműveivel magyar értelmezői nézőpontból (Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann, 2009), valamint jelentős osztrák szerzők életművével ("Ihr Worte". Ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann, 2008; "Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?" Ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard, 2010), sőt a kötetsorozat vállalja kiemelkedő, monografikus igényű doktori munkák publikálását is (Edit Kovács: Richter und Zeuge. Figuren des Autors in Thomas Bernhards Prosa, 2009).

 

Studia Poetica Supplementum lingua Hungarica editum

Sorozatszerkesztő: Szabó Erzsébet, Vecsey Zoltán
Típusa: nyomtatott
Honlap: https://sites.google.com/site/spoetica/
Indítás éve: 2003

A Studia Poetica Supplementum sorozat tematikus kötetek formájában a kortárs irodalomtudomány és nyelvészet határterületének elméleti kérdéseit tárgyalja. Egyforma hangsúlyt helyez a nemzetközi kutatási eredmények bemutatására és a hazai kutatók szaktudományos szövegeinek publikálására.

 

Studia uralo-altaica

Sorozatszerkesztők: Ivanics Mária, Róna-Tas András, Sipőcz Katalin
Típusa: nyomtatott
ISSN: 0133-4239
Indítás éve: 1973

A sorozatban megjelent kötetek az uráli és altaji népek nyelveivel és kultúrtörténetével kapcsolatos monográfiák. A sorozatban a szakmának mind a szegedi, mind pedig jelesebb külföldi képviselői publikálnak.

 

Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik (SSGL)

Sorozatszerkesztő: Ewa Drewnowska-Vargáné, Bassola Péter
Típusa: nyomtatott
Honlap: http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41664&cid=367&concordeid=SSGL
Kiadó: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Németország
ISSN: 2192-6859
Indítás éve: 2011

A könyvsorozatban az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszék munkatársai és doktoráltjai, valamint más magyarországi, ill. külföldi nyelvészek - akiket a Szegedi Német Nyelvészeti tanszék munkatársaival tudományos együttműködés köt össze - publikálhatják nyelvészeti monográfiáikat, konferenciaköteteiket, továbbá egyéb tematikus nyelvészeti kutatási eredményeiket.
A sorozatban 2012-ben jelent meg az első kötet: Németh, János (2012): Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleichschriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510-1800).
2013 második felében további két kötet megjelenése várható: egy doktori értékezés (Gabriella Gárgyán: Der am-Progressiv im heutigen Deutsch), valamint a 2012. december 12-15. között, a Germán Filológiai Intézet által megrendezett nemzetközi nyelvészeti Humboldt-konferencia előadásainak gyűjteményes kiadványa.