Horváth Márta: A történetmondás eredete. Irodalom, evolúció, kogníció

HM_TortenetmondasHorváth Márta: A történetmondás eredete. Irodalom, evolúció, kogníció

A történetmondás az ember egyik legősibb igénye és képessége, egyetemes jelenség, amely minden korban és kultúrában megtalálható. Hátterében olyan kognitív képességek állnak, melyek alapvető fontosságúak a társas életben, mint az elmeolvasás, az oksági gondolkodás, vagy az empátia. A könyv ezeknek a pszichológiai képességeknek a történetmondásban és befogadásban játszott szerepét vizsgálja, az elméleti áttekintéseket a magyar és világirodalomból vett szövegek elemézésén keresztül szemléltetve.

Budapest, Typotex Kiadó, 2020.
168 o., ISBN 978-963-4930-56-3

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!