Büky László: Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

WEORES_cImlap-page-001Büky László: Versek, szavak, szerkezetek Weöres Sándor lírájában

A tizennyolc tanulmány Weöres Sándor költői nyelvének nyelvtechnológiai kérdéseivel foglalkozik főként stilisztikai, szemiotikai és szövegnyelvészeti szempontból. A tanulmányok sora a költő olyan verseire épül, amelyek különösségük folytán kevésbé kaptak elemzést, érdeklődést. Büky László korábbi könyveinek kutatásmódszere(i)vel is él összegyűjtött Weöres-tanulmányaiban, itteni egyesítésük kiegészül azokkal az érintkezési pontokkal, amelyek mintegy magyarázzák egymást, illetőleg más Weöres-szövegműveket. Ezt a részletes szakirodalmi hivatkozások jól jelzik az olvasónak, akit az utalások a tárgyban és módszerben tovább viszik. A tanulmányok az elmúlt bő évtized alatt születtek, lektorált nyelvészeti és irodalmi folyóiratokban jelentek meg itthon, Kolozsvárt, Nyitrán.

Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2019.
212 o., ISBN 978-615-5597-11-4

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.