Büky László: Karinthy és a nyelv

Karinthy_es_a_nyelv_cimlap-page-001Büky László: Karinthy és a nyelv

A kötet tizennégy tanulmánya Karinthy költői és írói nyelve (mondhatni:) nyelvtechnológiai alakításának kérdéseivel foglalkozik nyelvi-grammatika, szemiotikai, szövegnyelvészeti, retorikai és zeneszerkezeti háttérrel, amely a szerző eddig tanulmányaira, kutatásaira is jellemző volt. Büky László korábbi könyveinek kutatásmódszere(i)vel él összegyűjtött tanulmányaiban, ezeknek itteni egyesítésük kiegészül a tanulmányok közötti gyakori vannak érintkezési pontokkal, amelyek mintegy magyarázzák egymást, illetőleg más Karinthy-szövegműveket. Ezt a részletes szakirodalmi hivatkozások jól jelzik az olvasónak, valamint az is, hogy a szerző más könyveire és tanulmányaira való utalásai továbbviszik az olvasót tárgyban és módszerben.

A tanulmányok zöme az elmúlt bő évtized alatt született, lektorált nyelvészeti és irodalmi folyóiratokban jelentek meg itthon valamint külhonban (Forrás, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Néprajz és Nyelvtudomány, Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, Tiszatáj stb.), valamint tanulmánykötetekben.

Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2020.
158 o., ISBN 978-615-5597-16-9

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.