Büky László: Karinthy és a nyelv

Karinthy_es_a_nyelv_cimlap-page-001Büky László: Karinthy és a nyelv

A kötet tizennégy tanulmánya Karinthy költői és írói nyelve (mondhatni:) nyelvtechnológiai alakításának kérdéseivel foglalkozik nyelvi-grammatika, szemiotikai, szövegnyelvészeti, retorikai és zeneszerkezeti háttérrel, amely a szerző eddig tanulmányaira, kutatásaira is jellemző volt. Büky László korábbi könyveinek kutatásmódszere(i)vel él összegyűjtött tanulmányaiban, ezeknek itteni egyesítésük kiegészül a tanulmányok közötti gyakori vannak érintkezési pontokkal, amelyek mintegy magyarázzák egymást, illetőleg más Karinthy-szövegműveket. Ezt a részletes szakirodalmi hivatkozások jól jelzik az olvasónak, valamint az is, hogy a szerző más könyveire és tanulmányaira való utalásai továbbviszik az olvasót tárgyban és módszerben.

A tanulmányok zöme az elmúlt bő évtized alatt született, lektorált nyelvészeti és irodalmi folyóiratokban jelentek meg itthon valamint külhonban (Forrás, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Néprajz és Nyelvtudomány, Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, Tiszatáj stb.), valamint tanulmánykötetekben.

Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2020.
158 o., ISBN 978-615-5597-16-9

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.