Tájékoztató az I. évfolyamos alapszakoshallgatók szakosodási eljárásáról

1. A BA-alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak az alapszakjuk 120 kredites követelménye mellé a 2. vagy 3. szemesztertől, a szakosodási eljárásban felvett 50 kredites szakiránnyal vagy minor képzéssel vagy specializációval kell kiegészíteni tanulmányaikat, hogy a 180 kredites alapképzés további hiányzó képzési egységét becsatolhassuk az ETR-ben kapcsolódó követelményként. A 10 kredites választható és a 10 kredites tanári alapozó blokkok mindenkinek be vannak csatolva.

 

2. A tanév első félévében induló, az alapképzés részét képező szakirányokra, minor képzésekre vagy specializációkra általában április második hetében lehet bejelentkezni az ETR Szakosodás menüjében. Megjelölhetők szakon belüli szakirányok vagy specializációk, továbbá más szakok minor képzései, szakirányai vagy specializációi. Minden hallgató 3 képzési lehetőséget jelölhet meg rangsorolva. A felvételi követelményeket, illetve a rangsorolás és a pontszámítás elveit a VADEMECUM tanulmányi tájékoztató tartalmazza. Ezek lehetnek: féléves tanulmányi eredmények, előzetes belső felvételi vizsga, nyelvvizsgák, előtanulmányok stb.

 

3. Az előírt követelmények dokumentumait, amelyek még nem szerepelnek az ETR-ben, a Tanulmányi Osztályon kell regisztráltatni (pl. nyelvvizsga, emelt szintű érettségi vizsga stb.)

 

4. A szükséges belső felvételi vizsgákat a képzést szervező tanszékeknek kell lebonyolítani. A szakosodási eljárásban valamennyi hallgató köteles képzést választani (kivéve a pszichológia, régészet és szociológia szakosokat), mert azok az alapképzés követelményének részei, teljesítésük kötelező, az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az Oktatási Igazgatóság részletes hirdetménye már olvasható lesz az ETR nyitó oldalán.

 

 

Szeged, 2013. március 20.

BTK Tanulmányi Osztály