Tájékoztató a költségtérítéses hallgatók részére

- Költségtérítési kedvezményt kizárólag a MODULO-n kérhetnek, a kérvényhez fel kell tölteni és csatolni a tanszék írásos javaslatát (a tanszékvezető által aláírt kérvényt).
- Elsőéves hallgató költségtérítés csökkentést nem kérhet, kizárólag a halasztott befizetés vagy részletfizetés kedvezményét vehetI igénybe.
- A MODULO-n az űrlap akkor nyílik, mikor a tartozás az ETR-ben megjelenik és három hétig van nyitva.
- A MODULO lezárása után már nincs mód kedvezmény igénylésére, papír alapú kérvényt nem fogad a gazdasági dékánhelyettes
- A kérvény elbírálásáig a tartozást nem kell befizetni, mert aki a csekket kifizeti, nem kaphat kedvezményt. (Nem tud visszautalni az intézmény!)
- Csak annak a hallgatónak lehet a jogviszonya aktív, akinek a kérvényét elbírálta a gazdasági dékánhelyettes, és az az ETR-ben már megjelent az értesítés.
- Részletfizetés esetén az első lejárt esedékességű tartozást be kell fizetni és az összegnek be kell érkeznie az intézménybe az aktív jogviszonyhoz. (4-5 munkanap)
- A kérvények elbírálási határideje 30 munkanap, kizárólag a dékánhelyettes hatáskörébe tartozik, így a TO ilyen irányú felvilágosítást nem tud adni.
- Annak a költségtérítéses hallgatónak, aki a tartozását nem egyenlíti ki, a jogviszonya PASSZÍV NEM BEJELENTETT, ez azt vonja maga után, hogy ha nem rendezi a jogviszonyát, tehát nem jelenti be félévkihagyási szándékát, a költségtérítés összegét ki kell fizetnie, függetlenül attól, hogy vett-e fel kurzust vagy nem, és minden a következő évben kérhető kedvezménytől elesik, valamint az intézmény a jogviszonyát egyoldalúan felmondhatja. (Az Ön által aláírt költségtérítéses szerződés tartalmazza az ide vonatkozó jogszabályt.)
- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény késedelmi díjat számol fel. Késedelmes fizetésnek számít a lejárt határidejű tartozás kiegyenlítése a csekk legyártását követő tíz nap eltelte után. A késedelmi díj 5000 Ft.
- Diákhitel igényükkel a HSZI-t kell megkeresniük.

Tanulmányi Osztály