SZTE BTK HÖKTagok:


Varga Levente Tamás elnök

Herczeg Rita általános alelnök

Fazekas Mihály Zsolt gazdasági alelnök

Ágoston Roland sportreferens

Ocskó Nikolett online referens

Sági Kilia Klaudia kulturális referens

Szász Dávid János kulturális referens

Zsidákovits Fanni kulturális referens

 

hoklogoA Hallgatói Önkormányzatiság gyökerei az 1956-ban megalakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségéhez (MEFESZ) vezethetők vissza. A következő mérföldkövet az 1988-as rendszerváltó események jelentették. Ekkor jöhettek létre a független hallgatói szervezetek, eredményeként 1989. május 6-án megalakult az Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség, az OFÉSZ, amely a rendszerváltoztatás egyik legjelentősebb támogatója, és a magyar felsőoktatás reformjának elindítója volt. A hallgatói érdekképviselet intézményesítésének következő fontos lépése a hallgatói önkormányzatok megválasztása és megalakulása volt, melyek életre hívták az első országos szervezetet, a Hallgatói Önkormányzatot Országos Szövetségét, a HÖKOSZ-t, melyet később Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájává, HÖOK-ká neveztek át. Erre az időszakra tehető a Bölcsészettudományi Kar első Hallgatói Önkormányzatának megalakulása is, bár a pontos dátum nem ismert.

 

A Hallgatói Önkormányzat célja, a hatékony érdekképviselet biztosítása, a hallgatók szociális körülményeinek javítása, a hallgatók tudományos fejlődésének támogatása és a kulturális- és sportélet szervezése. Ennek megfelelően a BTK HÖK is delegál tagot az SZTE Szenátusába, az SZTE EHÖK Elnökségébe és Választmányába, illetve a BTK Kari Tanácsába és Oktatási Bizottságába is, így a hallgatók érdekképviseletét a legtöbb fórumon ők látják el. A hallgatók szociális körülményeinek javítására a Hallgatói Önkormányzathoz benyújtható ösztöndíj kérelmeken keresztül kerül sor. A HÖK-nél négyféle ösztöndíjra lehet pályázni, ezek: rendkívüli szociális ösztöndíj, tudományos támogatás, szakmai gyakorlat támogatás és diákcélú ösztöndíj. Ezeket a HÖK Kari Hallgatói Jóléti Bizottsága havi rendszerességgel bírálja, majd gondoskodik ezek kifizetéséről. A hallgatók tudományos fejlődésére egyrészt a tudományos támogatás hivatott, másrészt TDK-n, OTDK-n, egyéb tanulmányi versenyeken elért eredményeket a HÖK egyszeri díjazással támogatja. A kulturális- és sportélet szervezésének terén a Hallgatói Önkormányzat heti rendszerességgel is szervez programokat a hallgatóknak, illetve minden tanévben lebonyolít öt nagyobb volumenű rendezvényt is, melyek a Bölcsészbál, a Szevasz Tavasz kari sportnap, a Bölcsész Filmfesztivál, a Zeneművészeti Karral közösen szervezett Gólyatábor, illetve a Gólyabál.

 

https://www.facebook.com/sztebtkhok/

http://btkhok.hu