Könyvbemutató


szabkonyvek

Program:


11,00–11,30 Homo periodicus: online és nyomtatott időszaki kiadványok

Moderátor: Kocsis Mihály

 

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 33, Új folyam 2, Szerk. Hász-Fehér Katalin, Virág Zoltán, Latzkovits Miklós; Rudaš Jutka, Csehy Zoltán, Marko Čudić, Biró Annamária, Utasi Csilla, Csire Márta, Szeged, 2017. [A Magyar Irodalmi Tanszék évkönyve]
Bemutatja: Molnár Dávid

Homo Hispanisticus
(Fordítóműhely 2017–2018)
Bemutatja: Katona Eszter

Acta Hispanica
, XXII (2017), szerk. Csikós Zsuzsanna, Berta Tibor
Bemutatja: Berta Tibor

Serie Didactica
, 2 (2018), szerk. Berta Tibor, Jancsó Katalin, Praefort Veronika
Bemutatja: Berta Tibor

Jelentés és Nyelvhasználat
– online folyóirat – A Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék folyóirata: http://www.jeny.szte.hu/
Szerk.: Maleczki Márta, Németh T. Enikő, Szécsényi Tibor, 2017, 4. évf.
Bemutatja: Szécsényi Tibor

 


11,30–12,00 A klasszikusok kora: európai és magyar 18–19. század

Moderátor: Hász-Fehér Katalin

 

Bartha-Kovács Katalin–Penke Olga–Szász Géza (szerk.): Programok és tanulmányok, Szeged, JATEPress, 2017 (Felvilágosodás – Lumieres – Enlightnement – Aufklärung 6.)
Bemutatja: Molnár Luca

Friedrich Schiller: A Naiv és Sentimentális kőlteményről, Fordította Bölöni Farkas Sándor, s. a. r. Labádi Gergely és Simon-Szabó Ágnes, Kísérőtanulmány: Simon-Szabó Ágnes, Budapest, reciti, 2017 (ReTextum 6).
Bemutatja: Simon-Szabó Ágnes

Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve: Tanulmányok a Szózatról,
szerk. Szalisznyó Lilla, Budapest, reciti (Hagyományfrissítés 5), 2017.
Bemutatja: Gere Zsolt

Szász Géza: Réformes ou révolution?, Szeged, Centre Universitaire Francophone, 2017 (Cahiers du Centre Universitaire Francophone 6.)Bemutatja: Mihályi Dorottya

„Irjátok a mi tollatokra jön”: Egressy Gábor családi levelezése (1841
1865), s. a. r. Szalisznyó Lilla, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2017, I–II. (Csokonai Könyvtár: Források 19.)
Bemutatja: Zentai Mária

 

12,00–12,20 (Szín)tiszta művészet?

Moderátor: Kovács Katalin


Seregi Tamás: Művészet és esztétika, Szerk. Tóth Ákos, Szeged, 2017. (Tiszatáj Könyvek)
Bemutatja: Tóth Ákos

Gyimesi Timea (szerk.): Modulation – Deleuze, Szeged, JATEPress, 2017. [tanulmánykötet]
Bemutatja: Lipták-Pikó Judit

Kelemen Zoltán: Emlék a kertről (Tanulmányok, esszék) Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged, 2017.
Bemutatja: Kelemen Zoltán

 

 

12,20–13,00 Szünet

 

13,00–13,40 20. századi művelődés – békében és háborúban

Moderátor: Simon András

 

Barna Gábor–Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Különvonaton. A vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban, Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2017.
Bemutatja: Mód László

Barna Gábor–Halász Tamás: Egyházi ünnepek régi képeslapokon, Szeged, Royal Bind Kft., 2017.
Bemutatja: Gyöngyössy Orsolya

Lorenzo Marmiroli: Delenda Austria. Dalla neutralità all'intervento: riviste culturali italiane e austro-ungariche nella Grande Guerra (1914–1915), Debrecen, Printart-Press, 2017.
Bemutatja: Lorenzo Marmiroli

Alessandro Roselli: La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933–39), Szeged, JATEPress, 2016.
Bemutatja: Lorenzo Marmiroli

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról, Szeged, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék–MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2017.
Bemutatja: Barna Gábor

Glässer Norbert–Takács Gergely (szerk.): DiákKörKép 3. Tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből, Szeged, Solymossy Sándor Egyesület–SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2017.
Bemutatja: Simon András

 

13,40–14,20 Kortárs irodalom – határok nélkül

Moderátor: Kovács Krisztina

 

Hagyomány és fordulópont: Esterházy recepciója a kelet-európai régióban, Budapest, Magvető Kiadó, 2017.
Bemutatja: Szilágyi Zsófia

Fried István: Túl Jól fest holtan: A soknevű (madár)felügyelő Nat Roid-regényeket ír, szerk. Tóth Ákos, Szeged, 2017. (Tiszatáj Könyvek)
Bemutatja: Tóth Ákos

Tandori Dezső: A szomszéd banánhal, szerk. Tóth Ákos, Szeged, 2017. (Tiszatáj Könyvek)
Bemutatja: Tóth Ákos

Tolnai Ottó: Nem könnyű, Válogatott versek (2001–2017), szerk. Mikola Gyöngyi, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2017.
Bemutatja: Mikola Gyöngyi

Roberto Ruspanti: A pesti vonat, ford. Sermann Eszter, Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2016.
Bemutatja: Sermann Eszter

Guram Odisharia: Az elnök macskája, regény, Oroszból ford. Erdei Ilona, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2017.
Bemutatja: Erdei Ilona

 

14,20–14,40 Honoris causa – köszöntő kötetek

Moderátor: Mikola Gyöngyi

 

Csikós Zsuzsanna–Katona Eszter (eds.): Un viajero por caminos hispanos, Libro homenaje al profesor Ádám Anderle, Szeged–Huelva, Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged, Centro de Estudios Húngaros de la Universidad de Huelva, 2017.
Bemutatja: Katona Eszter

Stratégiák és struktúrák
, Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. Szerk. Szécsényi Tibor, Németh T. Enikő, Szeged, JATEPress, 2017. (http://ling.bibl.u-szeged.hu/ki70)
Bemutatja: Németh T. Enikő

Attila Bombitz–Joachim Jacob (Hg.): Literarischer Text und Kontext, Ein Buch für Károly Csúri, Wien, Praesens Verlag, 2018 (Österreich-Studien, Szeged, 14.)
Bemutatja: Bombitz Attila

 

14,40–15,10 Jelentés, nyelv – Bulgáriától Szibériáig

Moderátor: Kelemen Zoltán

 

Bibok Károly: Szójelentéstan: A lexikai szemantikától a pragmatika felé, Loisir Kiadó, Budapest, 2017 (Pragmatika 5).
Bemutatja: Vecsey Zoltán és Bibok Károly

Kugler Katalin: Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben, Orosz–magyar szótár, Tinta Könyvkiadó, 2017
Bemutatja. Kugler Katalin

Българистични четения – Сегед 2017
(Bulgarisztikai tanulmányok – Szeged 2017), Nemzetközi bulgarisztikai konferencia (2017. június 8–9., Szeged) előadásainak anyaga. Szerk. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta, Kiadja az SZTE Szláv Intézete, JATEPress, Szeged, 2017.
Bemutatja: Farkas Baráthi Mónika

Szeverényi Sándor, Bayarma Khabtagaeva (szerk.): Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography (Konferencia helye, ideje: Szeged, 2014.11.12.–2014.11.14.), Szegedi Tudományegyetem, 2017 (Studia Uralo-altaica 51.)
Bemutatja: Szeverényi Sándor

Casper de Groot (szerk.): Uralic Essive and the Expression of Impermanent State, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017 (Typological Studies in Language 119.) (Magyar közreműködők: Szeverényi Sándor–Wagner-Nagy Beáta: The essive-translative in Nganasan; Sipőcz Katalin: The essive-translative in Mansi)

Bemutatja: Sipőcz Katalin