Művészet és okkultizmus – 2018. április 11.


Szőnyi György Endre


SzoonyiSzőnyi György Endre Szegeden született 1952-ben. 1977 óta a JATE, majd SZTE Angol Tanszékén (1995 óta Angol-Amerikai Intézet) dol­gozik. 1981-ben bölcsészdoktor, 1993-ban kandidátus, 2000-ben habilitált, 2004-ben az MTA doktora, 2005-től egyetemi tanár. 1988-tól 2016-ig a Hungarológiai Program igazgatója, 1998-tól 2008-ig az Angol-Amerikai Intézet vezetője, jelenleg az "angol-amerikai irodalmak és kultúrák" doktori program irányítója. 2006 óta a budapesti Közép-európai Egyetem félállású professzora.

Irodalom- és kultúrtörténész, aki az angol és magyar irodalom tanul­má­nyozása mellett a reneszánsz tudomány- és kultúrtörténetével (ide tartozik a mágia és okkultizmus kultúr­tör­ténete), valamint a kultúraelmélet történetével foglalkozik (pl. verbális/vi­zuális rendszerek el­méletei, szemiotika).

Publikációi között 6 monográfia (ebből egy angolul az amerikai SUNY Pressnél, egy pedig olaszul Rómában), 18 szerkesztett tanulmánykötet és mintegy 150 referált tanulmány szerepel, kb. 45 %-ban külföldi megjelenéssel, jelentős hivatkozási számmal.

Ösztöndíjasként, vagy vendégtanárként két évet törtött a Varsói Tudományegyetemen, két és fél évet különböző amerikai egyetemeken és kutatóközpontokban, egy évig a cambridgei Anglia Ruskin Egyetem vendégprofesszora volt. Korábban elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, valamint a Collegium Budapest egy éves ösztöndíját. A Magyar Anglisztikai Társaság Országh László-díjjal, a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate kitüntetéssel ismerte el munkásságát.


Előadás tartalma:

Az embereket a legősibb idők óta érdekli a "titokzatos" egy fajtája, az okkult mágia, amely összekapcsolódik vallásos hitekkel és tudományos ambíciókkal egyaránt. Ezt a kultúrjelenséget vizsgálja a vallástudomány, a kultúr- és tudománytörténet, de ugyanígy a pszichológia is. Egy sajátos reflexió a csábító és izgató "titkos tudományokra" az irodalmi feldolgozás; a mágia mint irodalmi és művészeti téma már az ókori irodalmakban is megjelent, és a mai napig is népszerű. Jelen előadás az ezotéria néhány fogalmának tisztázása után a 19. században kialakult modern regények közül válogat olyan műveket elemezve, amelyek magyarul is hozzáférhetőek, természetesen nem hagyva ki magyar szerzőket sem, mint Szerb Antal Pendragon lengdája, vagy Szepes Mária Vörös oroszlánja.