Vallásismeret szakirányú továbbképzési szak

A képzés 2022. szeptemberétől indul

Jelentkezési határidő: augusztus 18.

2022. szeptemberétől a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával közös vallásismereti továbbképzést indítunk. A képzés célja, hogy hívő és nem-hívő diplomás emberek elmélyülhessenek a vallási sokféleség megismerésében, szélesítsék tudásukat és ezzel hozzájáruljanak a társadalmi együttélés minőségének javításához.


JELENTKEZÉSI LAP INNEN LETÖLTHETŐ

Szakleírás

Megszerezhető végzettség: interkulturális mediátor

A képzés szervezője: Szegedi Tudományegyetem és Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A képzés helyszíne: Szeged és Budapest

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúraközvetítés feladatával összhangban a vallások és a vallásosság történeti és kortárs jellegzetességeiről átfogó ismereteket sajátítanak el.

Főbb tanulmányi területek:

·vallástörténet (világvallások és kortárs vallási jelenségek)

·valláselmélet (vallási kulcsfogalmak és mintázatok értelmezése)

·vallás és társadalom (kölcsönhatások, konfliktusok együttműködések)

·valláslélektan (vallási élmény, vallási önreflexió, vallás és egészség)

Képzési idő: 2 félév

Tagozat: levelező (konzultációs napok: félévenként 5 szombat és egy intenzív hétvége)

A képzés jellege: a teljesítendő kurzusok kapcsolódnak az együttműködő felsőoktatási intézmények kurzuskínálatához, és élnek az online eszközök biztosította lehetőségekkel.

Önköltség: 150.000,- Ft/félév

 

A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak lesznek:

·a vallási különbözőségek felismerésére, kezelésére,

·a különböző vallásokról tanultak gyakorlati alkalmazására,

·a vallási különbözőségekből adódó kulturális jellegzetességek felismerésére,

·a kultúrák közötti közvetítésre,

·a vallási életből adódó társadalmi különbözőségek, problémák felismerésére, a közvetítés módszereinek alkalmazására,

·az eltérő kultúrák közötti közvetítésre, azok közelítésére a mindennapokban,

·egyházi fenntartású szervezetek, intézmények kultúraközvetítő feladatainak ellátására.

 

A jelentkezés feltétele:

Alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diploma az alábbi képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány, pedagógusképzés (beleértve bármely hitéleti képzést).

Szakfelelős: Dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár

Jelentkezés módja

JELENTKEZÉSI LAP INNEN LETÖLTHETŐ


Vallastudomanyi_tanszek_logo_szoveg