NTP-TDK-14

Beszámoló az NTP-TDK-14-0008 azonosítójú pályázathozNEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar


A pályázat során maradéktalanul sikerült megvalósítani az SZTE BTK-n folyó tehetséggondozó munka segítését egyrészt a tudományos diákkörök tehetségazonosító munkájának támogatásával, másrészt hallgatói kutatási tevékenységek ösztönzésével, illetve már sikeresen elvégzett kutatások eredményeinek publikálásával. Az eredeti munkatervnek megfelelően a Klasszikus magyar irodalom diákkör hallgatói a PTE társtanszékének vendéglátójaként két napos tudományos tanácskozáson vettek részt a 19. századi magyar irodalom témakörében. Útiköltség és szállásdíj kapcsolódott ehhez a programelemhez, hallgatói és oktatói előadásokkal. A Francia diákkör Giles Deleuze francia filozófus munkásságát feldolgozó tanácskozást valósított meg neves hazai meghívott előadókkal és tehetséges hallgatók bevonásával annak reményében, hogy utóbbiak közül többen ezt a témát választják majd kutatási vállalkozáshoz. A Francia diákkör ezen túlmenően, eredeti vállalásának megfelelően, egy publikációt is megjelentetett diákköri dolgozatokból. A Szociológia diákkör tehetségei empirikus kutatási projekt megtervezésében és kivitelezésében vettek részt, annak eredményeiről, valamint az azokból levonható következtetésekről tudományos dolgozatok alapját képező előtanulmányokban számoltak be. A Germanisztika, Néprajz és Régész (Partiscon) diákkör hallgatói tehetségek dolgozataiból szerkesztett egy-egy kötet publikálását vállalta és valósította meg. A Régész diákkör a nyomdaköltségek véglegesítése után keletkezett maradványt szerződéskötés utáni módosítás eredményeképpen projektor beszereléséhez szükséges csatornázásra, kábelezésre használta fel.


Szeged, 2015. július 13.


Vajda Zoltán

kari TDT elnök
EET EEM NTP OFI

(kattintson a linkre a galéria megtekintéséhez)