A verbális irónia szocio-kognitív modelljének neuropragmatikai relevanciájakomlosi-boglarkaKomlósi Boglárka


Előadásomban betekintést nyújtok az irónia hozzáállás-modelljének (Komlósi 2015) neurolingivisztikai alátámasztottságába, tekintettel az iróniához kapcsolódó legújabb neuropragmatikai eredményekre (pl. Goleto et al. 2016; Schnell et al. 2016; Shibata et al. 2010; Spotorno et al. 2012;). A vizsgálatokból kitűnik, hogy a Theory of Mind (ToM) koncepcióhoz köthető agyterületek aktivitása szoros összeköttetésben van a nyelvi megértés folyamatával. Ezek az eredmények az eddig az elme (mind) területén (kognitív szint) mozgó reprezentációt (ToM) horgonyozzák le az agy (brain) - neuronális szint – területére. Ehhez hasonlóan a kognitív – fejlődéses – perspektívában dolgozó irónia hozzáállás-modelljének az agyi szintem való lehorgonyzására teszek kísérletet.