Kappel Péter : Adalékok a német nyelv történetéhez - Mondatfűzési technikák és beszéltnyelvűség a 17. századtól napjainkig


Kappel

Előadásomban először azt kívánom bemutatni, hogy milyen tudományos kontextusba illeszkedik a 2017-ben megvédett doktori disszertációm, és miért szükséges ill. hogyan lehetséges a beszélt nyelvhez közel álló szövegek bevonása a nyelvtörténeti vizsgálatokba. Ezután áttekintjük a határozói mellékmondatot tartalmazó összetett mondatok főbb mondatfűzési technikáit. Végül az újfelnémet kor összetett mondataival kapcsolatos vizsgálataim alapján összefoglalom, az eddigi kutatásokhoz képest milyen empirikus eredmények árnyalják a mondatfűzési technikák változásáról eddig kialakult képet.