A társalgásszervező elemek jellemzőiről a gyermekek nyelvhasználatában


kondacs-floraKondacs Flóra


Előadásomban a gyermeknyelvi társalgásszervező elemekkel foglalkozom. Bemutatom a társalgásszervezők, vagyis diskurzusjelölők (Fraser 1999, Schirm 2011) általános jellemzőit. Feltárom, hogy a társalgásszervezők gyermeknyelvi kutatása azért érdekes, mert a pragmatikai tudatosság jelzőiként jelennek meg (Markó–Gráczi–Imre 2010). Ismertetem a kutatás alatt készült 167 felvételt tartalmazó korpuszom jellemzőit is. Az előadásom végén pedig vázolom, hogy az ilyen típusú vizsgálatokat nemcsak a pedagógusok, hanem akár még a számítógépes nyelvészek is hasznosíthatják.