kutatok_a_kozoktatasert_nyito

Az SZTE öt csoportja nyert az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán

Élen jár a közoktatás megújítását célzó kutatásokban a Szegedi Tudományegyetem. Minden negyedik projekt és az összes támogatás 33 százaléka a Szegedi Tudományegyetemen működő csoportoké.

199 millió forinttal támogatja 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a közoktatás fejlesztését – derült ki az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat eredményhirdetésén.

 

 

KUTATÁSSAL A KÖZOKTATÁSÉRT

 

Új névvel és új tartalommal írta ki a korábban Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programként ismertté vált pályázatát az Akadémia. Az MTA ugyanis hosszú távú, stratégiai feladatának tekinti, hogy a közoktatás megújítását az akadémiai szféra kutatási eredményeivel támogassa.

 

A Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program céljai között prioritást élvez – az MTA Elnöksége szerint – az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudomány terén a nemzetközi felmérések által hangsúlyosan jelzett problémák okainak feltárása és a megoldást elősegítő, a gondolkodást hatékonyan fejlesztő, a megértést és a tudás alkalmazását segítő tanulási és tanítási módszerek kidolgozása és hatékonyságvizsgálata. Fontos a fiatalok történelmi tudatának fejlődésében, az idegen nyelvek, a művészeti kultúra és az egészséges életmód aktív elsajátításában a hazai közoktatás hiányosságainak a feltárása és a megoldást segítő módszerek kidolgozása. Hasonlóképpen támogatásra méltó az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás kutatása, a speciális helyzetű tanulók integrálása, az oktatás átfogó digitalizációjával kapcsolatos problémák megoldására irányuló kutatás.

 

Az akadémiai felhívásra 46 pályázat érkezett. A jelentkezők 43 százaléka, összesen 20 kutatócsoport nyert összesen 199 millió forint támogatást – tudtuk meg az mta.hu híradásából.


Fejes_Kasik_Molnar_Farsang_Tarko
Az SZTE kutatói: Fejes József Balázs,Kasik László,Besesekné Molnár Gyöngyvér, M. Tóthné Farsang Andrea, Tarkó Klára

 

 

EZÜSTÉRMES AZ SZTE

 

A Szegedi Tudományegyetem a második legsikeresebb a közoktatás megújítására sikeresen pályázó 7 intézmény közül. Az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program nyertes projektjeinek negyede, a programra fordított támogatás 33 százaléka a Szegedi Tudományegyetemen dolgozó 5 kutatócsoport munkáját segíti.

 

A 20 nyertes projektről az mta.hu cikke közli a pályázók nevét, a pályázat címét és a támogatás éves összegét. A közoktatás fejlesztői közül az alábbi öt kutató által vezetett csoport a Szegedi Tudományegyetem kötelékébe tartozik.

 

Pályázó

A pályázat címe

Támogatás

(M Ft / év)

Besesekné Molnár Gyöngyvér

Szegedi Tudományegyetem

Digitális technológiák a személyre szabott tanulás szolgálatában: big data, tanulási analitika és adaptív értékelés

13

Fejes József Balázs

Szegedi Tudományegyetem

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés

10

Kasik László

Szegedi Tudományegyetem

Az iskolai kudarcok motivációs-érzelmi-szociális erősségekre fókuszáló preventív kezelése

11

M. Tóthné Farsang Andrea

Szegedi Tudományegyetem

Földrajztankönyvek (hagyományos és online), valamint oktatási segédanyagok fejlesztése és hatékonyságának vizsgálata

11

Tarkó Klára

Szegedi Tudományegyetem

Innovatív akciókutatás az eredményes óvodai, általános iskolai és középiskolai egészségfejlesztéshez-egészségneveléshez szükséges oktatási-nevelési módszertan kidolgozására

10

 

 

A FEJLESZTÉS ALAPJA A TUDOMÁNY

 

Először 2014-ben hirdetett „Szakmódszertani pályázatot” az MTA. Az akkor egy esztendőre szóló felhívás nagy érdeklődést váltott ki.

 

Erre reagálva az Akadémia 2016-ban 4 évre szóló és Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programnak nevezett pályázatot írt ki. Ezen a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását célzó pályázaton a Szegedi Tudományegyetem hat kutatócsoportja szerepelt eredményesen, amiről Az SZTE 6 szakmódszertani programja ösztönzi a közoktatás megújítását című cikkünkben írtunk részletesebben.

 

Az MTA 2021. évi Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán a szegedi egyetem eredménye több „leg”-et is rejt.

 

Az SZTE legeredményesebb pályázója az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézete. Míg onnan 2016-ban egy kutatócsoport, addig 2021-ben három team is eredményes. Itt dolgozik az SZTE idei öt nyertes kutatója közül három is. Besesekné Molnár Gyöngyvér intézetvezető egyetemi tanár; a tanítási gyakorlattal kapcsolatos ügyeket is intézi Fejes József Balázs egyetemi adjunktus; a tanulmányi intézetvezető-helyettesi teendőket is ellátja Kasik László egyetemi docens. Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 3 kutatócsoportja összesen 34 millió forintból valósíthatja meg terveit.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetet vezető főiskolai docens, Tarkó Klára 11 millió forintot nyert az egészségfejlesztéshez és –neveléshez kapcsolódó fejlesztésre. 2016-ban az SZTE 4 nyertes kara között szerepelt az SZTE JGYPK, de egy másik kutatócsoporttal.

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet tanszékvezető-helyettese, M. Tóthné Farsang Andrea egyetemi tanár elképzeléseit 2016-ban is támogatásra méltónak találták az ítészek. Idén 11 millió forintból folytathatja a szakmódszertannal kapcsolatos kutatómunkát.

 

 

SZTEinfo – Ú. I.

Forrás: mta.hu, u-szeged.hu

Montázs: Gór-Nagy Gábor

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Közelebb hozni a tudományt a mindennapokhoz – ez az SZTE Szabadegyetem célja. A hosszú évek óta, nagy sikerrel futó előadássorozat, a 2022/23-as tanévben is sok-sok érdekes előadást kínált az érdeklődőknek, ilyen volt többek között Prof. Dr. Pavlovits Tamás, az SZTE BTK Filozófia Tanszék vezetőjének Hol a filozófia helye a tudományok palettáján 2022-ben? című előadása is, amely kapcsán kérdeztük.