Szerzetesek a 21. századi Magyarországonpaizs-melinda-adriennPaizs Melinda Adrienn


Dolgozatom célja a mai magyarországi szerzetesek motivációinak, elköteleződésének és hivatásának bemutatása, leírása. A téma aktualitását az adja, hogy a szerzetesek száma drasztikusan csökkent, az 1943-as létszámuknak nincs 15%-a a mostani.[1]

Fontosnak tartom azt a kérdést, hogy az örökfogadalmasak milyen változásokat tapasztaltak magukon az évek alatt, illetve milyen változásokat tapasztalnak a szerzetesrendek megítélésében és az egyház helyzetében a rendszerváltás óta Magyarországon. Lényeges kérdés az is, hogy egy olyan időben, mikor ezt a hivatást választók száma folyamatosan csökken, mi motiválja a fiatalokat arra, hogy elköteleződjenek a rendi életforma mellett.

A kutatás során mélyinterjús, személyes beszélgetéseket folytatok különböző rendek különböző rendházaiban. A mintába örök- és ideiglenes fogadalmasak, jelöltek, navíciák és navíciusok - a női és férfi rendekből egyaránt - kerültek. A dolgozat legfőbb tanulságaként igyekszem feltárni, mire vezethető vissza a keresztény rendek utánpótlásának hiánya.[1] Istennek szentelt életek, KSH, Statisztikai Tükör: 2015/96