Szociológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szociológia BA https://arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/szociologia

Szociológia minor

Szociológia MA https://arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/mesterkepzes/szociologia-ma

MA szakirányok: Közvéleménykutató specializáció, Településszociológia specializáció, Nyelvszociológia specializáció

tanszékvezető-helyettes

Dr. Rácz Attila PhD, egyetemi adjunktus

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Balog Iván egyetemi docens
Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus
Dr. Csizmady Adrienne egyetemi docens
Dr. Fekete Mariann egyetemi adjunktus
dr. Katona Péter egyetemi adjunktus

Kádár Zoltán Géza egyetemi adjunktus

Dr. Lencsés Gyula egyetemi adjunktus
Paksi Veronika Magdolna egyetemi adjunktus
Vincze Anikó egyetemi tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Jeney Zsuzsanna

tanszéki ügyintéző

544-254

socio@socio.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Szeged Studies kutatás

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-254

http://www2.arts.u-szeged.hu/socio/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!