Szociológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szociológia Alapszakos Képzés BA

Szociológia Mesterszak MA,Településkutató szakirány; Piac-és közvélemény kutató szakirány

tanszékvezető

Dr. Balog Iván egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Balogh Péter adjunktus
Dr. habil. Csizmady Adrienne egyetemi docens
Dr. Fekete Mariann adjunktus
dr. Katona Péter adjunktus
Dr. Lencsés Gyulaadjunktus
Dr. Rácz Attila tanársegéd
Vincze Anikó tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Jeney Zsuzsanna

544-254

socio@socio.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Szeged Studies

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-254