Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirány MA

tanszékvezető

Dr. Szabó Éva Zsuzsanna egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Gál Zita adjunktus

Jagodics Balázs tanársegéd

Dr. Jámbori Szilvia adjunktus

Kóródi Kitti tanársegéd

Dr. Kőrössy Judit egyetemi docens

Dr. Pukánszky Judit egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Vidáné Balázs Gabriella

544-509
balazsgabi@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

A felelősségérzet pszichológiai összetevőinak és fejlődésének vizsgálata – Együttműködésben: University of Oradea – Dep. of Psychology

A Facebook szociálpszichológiai vonatkozásai ELTE-SZTE közös kutatás keretében a felelősség problematikáját vizsgálja a szegedi csoport

A szülők viselkedési stratégiáinak feltárása és fejlesztése a gyerekek számítógép függőségének kialakulásával kapcsolatban

Egyetemi kollégiumok mentálhigiénés jellemzői az SZTE-n

Új vallási közösségekből kilépett fiatalok életútinterjúinak személyiség- és szociálpszichológiai jellemzői

Online pszichológiai tanácsadás protokolljának kidolgozása

Férfiak online segítségkérésének jellemzői

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-509