Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirány MA

tanszékvezető

Dr. Szabó Éva Zsuzsanna egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Jagodics Balázs tanársegéd

Dr. habil. Jámbori Szilvia adjunktus

Kóródi Kitti egyetemi tanársegéd

Dr. Pukánszky Judit egyetemi adjunktus

Szél Erzsébet egyetemi tanársegéd

Dr. Kőrössy Judit nyugdíjas óraadó

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsanna

intézeti ügyvivő szakértő

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Szándékos önszabályozás, pozitív fiatalkori fejlődés jellemzői

Tanulást támogató pszichológiai erőforrások feltárása egyetemi hallgatók és közoktatásban tanuló diákok körében

A diákok kiégésének és motivációs jellemzőinek vizsgálata

A tanári kiégés szervezeti, és egyéni hátterének vizsgálata

A tanulmányi rezíliencia és az iskolai klíma kutatása

A szociális problémamegoldás és a tudatelmélet kapcsolatának kutatása

elérhetőség (hivatali telefonszám)


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.