Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék neve

Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szlavisztika alapképzés (Bolgár, cseh, szerb, nemzetiségi szerb és ukrán szakirány)
Balkanisztika specializáció, Bolgár minor, Cseh specializáció, Nemzetiségi szerb minor, Ukrán minor
Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra osztatlan tanári képzés
Szlavisztika MA mesterképzés (bolgár, szerb és ukrán specializációval)
Történeti szlavisztika PhD

tanszékvezető

Dr. Sarnyai Csaba egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Főállású oktatók:
Dr. Bagmut, Iryna anyanyelvi lektor
Dr. habil. Balázs L. Gábor egyetemi docens
Dukai Lilla egyetemi tanársegéd
Dr. Farkas Baráthi Mónika egyetemi adjunktus
Dr. Grigorov, Grigor anyanyelvi lektor
Prof. Dr. Kocsis Mihály egyetemi tanár
Dr. Orcsik Roland egyetemi adjunktus
Dr. Sajtos Natália egyetemi adjunktus
Vašut, Tomáš anyanyelvi lektor

Óraadó oktatók:
Dr. Heka László egyetemi docens
Dr. Kacziba Ágnes ny. egyetemi docens
Maksimović, Biljana megbízott előadó
Prof. Dr. Radan, Mihai ny. egyetemi tanár
Rádity Milenkó megbízott előadó
Prof. Dr. Stefanović, Mirjana ny. egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Majoros Henrietta

intézeti ügyvivő szakértő

544-160

szlav@primus.arts.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-160

a tanszék saját weboldala

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.