Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék neve

Szláv Filológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szlavisztika alapképzés (Bolgár, cseh, szerb, nemzetiségi szerb és ukrán szakirány)
Balkanisztika specializáció, Bolgár minor, Cseh specializáció, Nemzetiségi szerb minor, Ukrán minor
Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra osztatlan tanári képzés
Szlavisztika MA mesterképzés (bolgár, szerb és ukrán specializációval)
Történeti szlavisztika PhD

tanszékvezető

Dr. habil. Sarnyai Csaba egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Főállású oktatók:
Dr. Bagmut, Iryna anyanyelvi lektor
Dukai Lilla egyetemi tanársegéd
Dr. Farkas Baráthi Mónika egyetemi adjunktus
Dr. Grigorov, Grigor anyanyelvi lektor
Dr. Orcsik Roland egyetemi adjunktus
Dr. Sajtos Natália egyetemi adjunktus
Vašut, Tomáš anyanyelvi lektor

Óraadó oktatók:
Dr. Balázs L. Gábor címzetes egyetemi tanár
Dr. Kacziba Ágnes ny. egyetemi docens
Prof. dr. Kocsis Mihály professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Majoros Henrietta

intézeti ügyvivő szakértő

544-160

szlav@primus.arts.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-160

a tanszék saját weboldala

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!