Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia)

Klinikai és egészségpszichológia MA specializáció

tanszékvezető

Prof. Dr. Martos Tamás egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Csuka Sára tanársegéd

Horváth Mária tanársegéd

Dr. Látos Melinda adjunktus

Dr habil. Papp-Zipernovszky Orsolya docens

Dr. Sallay Viola adjunktus

Simon-Zámbori Petra tanársegéd

Dr. Szabó Csanád egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsa

544-691
molnarzsuzsa@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Kapcsolati Tudomány kutatócsoport

Egészségcélok kutatócsoport

Jóllét és egészség a digitális korban kutatócsoport

Egészségértés és narratív orvoslás

Bőrbetegségek egészségpszichológiája

Befogadóközpontú művészetpszichológia

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Telefon: 62 544691

E-mail: molnarzsuzsa@gmail.com

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!