Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

a tanszék neve

Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék (Department of Educational Evaluation and Planning)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)


tanszékvezető

Prof. Dr. Csíkos Csaba egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Bogárné dr. Németh Mária adjunktus

Dr. Molnár Edit Katalin adjunktus

Dr. Pásztor-Kovács Anita adjunktus

Dr. Tóth Edit adjunktus

Prof. Dr. Vidákovich Tibor egyetemi tanár

Dr. Vígh Tibor adjunktus

A tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport

Oktatáselméleti Kutatócsoport

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Intézeti ügyvivő szakértők:

Molnár Katalin

Mesterháziné Túri Diána

420-034

turid@edu.u-szeged.hu, ni@edu.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.