Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék

a tanszék neve

Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszék (Department of Educational Evaluation and Planning)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)


tanszékvezető

Prof. Dr. Csíkos Csaba egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Bogárné dr. Németh Mária adjunktus

Dr. Molnár Edit Katalin adjunktus

Dr. Tóth Edit adjunktus

Prof. Dr. Vidákovich Tibor egyetemi tanár

Dr. Vígh Tibor adjunktus

A tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport

Oktatáselméleti Kutatócsoport

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Intézeti ügyvivő szakértők:


Molnár Katalin és Mesterháziné Túri Diána

420-034

turid@edu.u-szeged.hu, ni@edu.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!