Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Dráma- és színházismerettanár szak (osztatlan)

Világirodalmi tárgyak oktatása (BA, MA, osztatlan)

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA+MA

Színháztörténet BA

tanszékvezető

Dr. Fogarasi György egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Farkas-Kérchy Vera egyetemi adjunktus
Dr. Jászay Tamás egyetemi adjunktus
Dr. Kelemen Zoltán egyetemi docens
Dr. Tóth Ákos egyetemi adjunktus
Prof. dr. Fried István professor emeritus
Prof. Dr. Kürtösi Katalin professor emerita

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Boldog Daniella

tanszéki ügyvivő szakértő

boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

et al. – kritikai elmélet online
Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-387

a tanszék története

http://www.complit.u-szeged.hu/rolunk/

a tanszék saját weboldala

http://www.complit.u-szeged.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.