Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék neve

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

a tanszék által gondozott szakok:

Olasz nyelv és kultúra osztatlan tanári

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

Romanisztika (olasz) BA

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] BA

PhD/Olasz irodalom_N

a tanszék által gondozott specializációk:

Olasz nyelv és kultúra minor

Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz fordító-tolmács]

tanszékvezető

Zentainé dr. Kollár Andrea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Benatti, Ruben lektor

Dr. Dávid Kinga adjunktus

Dr. Marmiroli, Lorenzo adjunktus

Prof. Pál József egyetemi tanár

Dr. Sermann Eszter adjunktus

Prof. Vígh Éva egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csúriné Juratovics Rita

tanszéki ügyvivő szakértő

olasztanszek@lit.u-szeged.hu, olasztanszek@libero.it

544-375

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-375

a tanszék története

Korábbi kezdeményezések után az Olasz Tanszék Szegeden 1936-ban jött létre.

 

Első vezetője Várady Imre volt, akinek legismertebb munkája a máig forgatott Storia della letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria c. kétkötetes összehasonlító irodalomtörténet volt. Várady később a Bolognai Egyetemen tanított. Helyét Szegeden a Római Magyar Akadémia korábbi igazgatója, Koltay-Kastner Jenő vette át, aki a II. világháború után megszüntetett, majd 1956 után újraalapított tanszék vezetője volt egészen 1968-ig. Tudományos érdeklődésének homlokterében a reneszánsz mellett a XIX. századi olasz és magyar irodalom, történelem kutatása állt. Az olasz leíró nyelvtan ismert kutatója, Fogarasi Miklós tanszékvezetői működése (1978-1983) alatt a tanszéket a nyelvészeti stúdiumok dominanciája jellemezte. Ezt a hagyományt folytatta vezetése alatt Szabó Győző is.

 

A rendszerváltás után az irodalom és művelődéstörténet kezdett hangsúlyosabbá válni, az oktatói állomány pedig jelentősen bővült. Pál József, aki jelenleg is a tanszék vezetője, 1989-től kisebb megszakításokkal már 18 éve áll a tanszék élén. Rajta kívül a vezetők között találhattuk Bakonyi Gézát, Kelemen Jánost és Vígh Évát is.

a tanszék saját weboldala

http://arts.u-szeged.hu/szervezeti-felepites/olasz-tanszek/szte-btk-olasz-tanszek

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.