Neveléselmélet Tanszék

a tanszék neve

Neveléselmélet Tanszék (Department of Social and Affective Education)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Kasik László egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Gál Zita egyetemi adjunktus

Erdélyiné Dr. Dancs Katinka adjunktus

Dr. Fejes József Balázs egyetemi docens

Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár

Dr. Pásztor-Kovács Anita adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin

intézeti ügyvivő szakértő


Mesterháziné Túri Diána

intézeti ügyvivő szakértő


420-034

turid@edu.u-szeged.hu, ni@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Iskolai Kudarcok Megelőzése Kutatócsoport

MTA-SZTE Olvasás és Motiváció Kutatócsoport

Oktatáselméleti Kutatócsoport

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!