Neveléselmélet Tanszék

a tanszék neve

Neveléselmélet Tanszék (Department of Social and Affective Education)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Kasik László egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Blaskovicsné Dr. Gál Zita egyetemi adjunktus

Bónus Lilla tanársegéd (félállás)

Erdélyiné Dr. Dancs Katinka adjunktus (tartósan távol)

Dr. Fejes József Balázs egyetemi docens

Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár

Nagy Krisztina tanársegéd (félállás)

Dr. Pásztor Attila adjunktus

Dr. Pásztor-Kovács Anita adjunktus

Szenczi - Velkey Beáta tudományos munkatárs

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin

intézeti ügyvivő szakértő


Mesterháziné Túri Diána

intézeti ügyvivő szakértő


420-034

turid@edu.u-szeged.hu, ni@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Iskolai Kudarcok Megelőzése Kutatócsoport

MTA-SZTE Olvasás és Motiváció Kutatócsoport

Oktatáselméleti Kutatócsoport

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.