Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék neve

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Alapképzés (BA) néprajz nappali és levelező tagozaton - Táncantropológia specializáció; Néprajz minor nappali és levelező tagozaton; Mesterképzés (MA) néprajz – Táncantropológia/táncfolklorisztika specializáció; Choreomundus nemzetközi MA képzés

tanszékvezető

Dr. Simon András egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Barna Gábor egyetemi tanár

Dr. Glässer Norbert adjunktus

Dr. Mód László adjunktus

Dr. Varga Sándor adjunktus

Veress Ferenc tudományos munkatárs

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Tóth Ágnes

544-216

agica@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Kutatócsoport vezető: Barna Gábor egyetemi tanár

A kutatócsoport célja a 19-21. századi vallási kultúra megújulásának néprajzi/antropológiai módszerekkel történő összehasonlító folyamatelemzése, dokumentálása és értelmezése. A kutatócsoport alapkutatásokat végez, szervez és fog össze hazai és nemzetközi együttműködésben. A vizsgálat időbeli keretét a 19-21. század, térben pedig a mindenkori Magyarország területe jelenti, európai összehasonlításban. – A kutatócsoportnak nyolc belső és három külső munkatársa van.

 

Bálint Sándor Valláskutató Műhely

A kutatóműhely munkatársai az európai vallások mai, aktuális társadalmi szerepével, annak változásaival és előzményeivel, a változó és alakuló vallási kultúrával foglalkoznak. Kutatásaikkal, elemzéseikkel, értelmezéseikkel a ma kérdéseire éppúgy választ kívánnak adni, mint a múltban lejátszódó folyamatokra, különösen napjainkig érő hatásaikban, hazai és nemzetközi összefüggéseikben: a vallásos embert vizsgálják tehát a történelemben és a jelenkorban.

A kutatóműhely fontos feladatának tartja Bálint Sándor szellemi és tárgyi hagyatékának kutatását, közkinccsé tételét, ezért felvette a magyar valláskutatás egyik nagy elindítója, Bálint Sándor nevét, akinek szellemében kívánja folytatni kutatómunkáját.

 

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-050

a tanszék története

A néprajz első egyetemi tanszékét 1929-ben szervezte meg a magyar oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. A tanszékalapítást megelőző néhány évtized, a 19-20. század fordulója a néprajztudomány intézményesülése, elméleti és módszertani fejlődése szempontjából meghatározó volt. A néprajz és folklorisztika mint tudomány már a kolozsvári egyetem Szegedre költözését megelőzően (1921) is jelen volt a város életében és tudománytörténetében, elsősorban a piarista gimnázium révén. Ezt a 18. századtól a 20. századig ívelő folyamatot egybekapcsolódó folytonosságában Bálint Sándor – tanszékünk professzora 1947-1966 között – mutatta be. A preetnográfiai és prefolkorisztikai szakasz legfontosabb képviselői (magán Bálint Sándoron kívül) Dugonics András, Kálmány Lajos, Löw Immánuel voltak.

a tanszék saját weboldala

https://etnoszeged.wordpress.com/

további információ

A tanszék ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő blogja: https://etnoszeged.wordpress.com/blog/


01_b-invert