Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék neve

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Alapképzés (BA) néprajz nappali és levelező tagozaton - Táncantropológia specializáció; Néprajz minor nappali és levelező tagozaton;

Mesterképzés (MA) néprajz nappali és levelező tagozaton – Táncantropológia/táncfolklorisztika specializáció, Néprajzi kulturális örökség specializáció

tanszékvezető

Dr. Simon András egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Apjok Vivien tanársegéd

Dr. Frauhammer Krisztina tudományos munkatárs

Dr. Glässer Norbert egyetemi docens

Dr. Mód László adjunktus

Dr. Varga Sándor adjunktus

Prof. Dr. Barna Gábor professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Kerekes Ibolya Ilona

tanszéki ügyvivő szakértő

544-216

kerekes.ibolya.ilona@szte.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok


 

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-216

a tanszék története

A néprajz első egyetemi tanszékét 1929-ben szervezte meg a magyar oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. A tanszékalapítást megelőző néhány évtized, a 19-20. század fordulója a néprajztudomány intézményesülése, elméleti és módszertani fejlődése szempontjából meghatározó volt. A néprajz és folklorisztika mint tudomány már a kolozsvári egyetem Szegedre költözését megelőzően (1921) is jelen volt a város életében és tudománytörténetében, elsősorban a piarista gimnázium révén. Ezt a 18. századtól a 20. századig ívelő folyamatot egybekapcsolódó folytonosságában Bálint Sándor – tanszékünk professzora 1947-1966 között – mutatta be. A preetnográfiai és prefolkorisztikai szakasz legfontosabb képviselői (magán Bálint Sándoron kívül) Dugonics András, Kálmány Lajos, Löw Immánuel voltak.

a tanszék saját weboldala

https://etnoszeged.wordpress.com/

további információ

A tanszék ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő blogja: https://etnoszeged.wordpress.com/blog/


01_b-invert

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!