Német Nyelvészeti Tanszék

a tanszék neve

Német Nyelvészeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Germanisztika BA

specializációk: Német fordító ‒ tolmács, Német nyelvű üzleti kommunikáció

Német minor

 

Német nyelv, irodalom és kultúra MA + Kassel-Szeged nemzetközi MA

 

Osztatlan tanári képzés: „Német nyelv és kultúra tanára”

Kiegészítő, rövid ciklusú némettanári mesterszak (2-5 félév)

Német nyelvtudomány doktori program (Nyelvtudományi Doktori Iskola)

tanszékvezető

Dr. Scheibl György egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Kappel Péter Balázs adjunktus

Dr. Modrián-Horváth Bernadett adjunktus

Dr. Rauzs Orsolya adjunktus

Sántáné dr. Túri Ágnes adjunktus

Sóti Ildikó mesteroktató, szakdidaktikus
Prof. Dr. Bassola Péter professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Pataki Krisztina

intézeti ügyvivő szakértő

544-249

pataki.krisztina@lit.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

DULKO-Projekt

http://arts.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/dulko

http://www1.ids-mannheim.de/gra/projekte/deutung/dulko.html

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-829, 544-249

a tanszék saját weboldala

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/intezet/tanszekek/nemet-nyelveszeti-tanszek

http://de.szegedigermanisztika.hu/index.php/de/institut/abteilungen

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!