Német Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Német Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Germanisztika BA

specializációk: Német fordító ‒ tolmács, Német nyelvű üzleti kommunikáció

Német minor

 

Német nyelv, irodalom és kultúra MA + Kassel-Szeged nemzetközi MA

 

Osztatlan tanári képzés: „Német nyelv és kultúra tanára”

Kiegészítő, rövid ciklusú némettanári mesterszak (2-5 félév)

Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program (Irodalomtudományi Doktori Iskola)

tanszékvezető

Prof. Dr. Hárs Endre egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Fendrich, Raphael német lektor (DAAD-lektor)

Dr. Katona Tünde egyetemi docens

Dr. Mihály Csilla adjunktus

Dr. Szabó Erzsébet adjunktus

Dr. Szabó Judit adjunktus

Prof. Dr. Bernáth Árpád professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Karsai Marianna

intézeti ügyvivő szakértő

544-829

karsai.marianna@lit.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Kognitív Poétika

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-245

a tanszék saját weboldala

http://szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/intezet/tanszekek/nemet-irodalomtudomanyi-tanszek

http://de.szegedigermanisztika.hu/index.php/de/institut/abteilungen

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!