Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék neve

Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

magyar alapszak

- nyelvtudomány specializáció


magyar nyelv és irodalom MA

- történeti nyelvészet specializáció

tanszékvezető

Prof. dr. Forgács Tamás egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Berente Anikó tudományos segédmunkatárs

Dr. Hoffmann Ildikó egyetemi docens

Dr. Németh Miklós egyetemi docens

Dr. habil. Schirm Anita adjunktus

Dr. Sinkovics Balázs adjunktus

Dr. Zsigriné Sejtes Györgyi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Győrkiné Gábor Éva

tanszéki ügyvivő szakértő

544-687

gaboreva@hung.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-687

a tanszék története

A tanszék elődjét, a Magyar Nyelvtudományi és Nyelvészeti Intézetet 1921-ben hozták létre a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetemen. Vezetője az 1922/23. tanévtől Horger Antal lett, aki egyike volt kora legkiválóbb nyelvészeinek. A második bécsi döntés után az egyetem visszaköltözött Kolozsvárra.

A Szegeden újonnan alapított egyetemen, az akkori nevén Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetemen a Magyar Nyelvészeti Intézet vezetését Klemm Imre Antalra bízták. Ekkoriban a tanszéken oktatott Csefkó Gyula és Juhász Jenő mint magántanár. Klemm Antal nyugdíjazása után rövid átmeneti időszakot követően 1956-tól Nyíri Antal vezette a tanszéket. Az ő idejében kapta 1966-ban a tanszék mai nevét. Nyíri Antal 1977-es nyugdíjazását követően több tanszékvezető váltotta egymást: Deme László (1977–1981), Mikola Tibor mint megbízott tanszékvezető (1981–1982), Velcsov Mártonné (1982–1986), Károly Sándor (1986–1988), Szabó József (1988–1990), majd hosszabb ideig (1990 és 2006 között) Büky László. 2006-tól a tanszék vezetője Forgács Tamás.

A magyar szakos hallgatói létszám bővülésével az idők folyamán nőtt az oktatók száma is: 1990-ben már 11 oktatója volt a tanszéknek, amelynek jelenleg, 2018-ban 6 főállású és egy félállású oktatója van.

A tanszékhez kötődik két országos konferencia elindítása is: 1993-tól A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei című konferenciasorozatot az Általános Nyelvészeti Tanszékkel közösen indította el Büky László (2006-tól csak ez utóbbi tanszékhez köthető). 1998-tól pedig A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei című konferenciát a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékkel együtt ugyancsak az akkori tanszékvezető kezdeményezte. Mindkét konferenciasorozatot élénk érdeklődés követette és követi, és ezek jelentős szakmai elismerést szereztek a tanszéknek.

(Mikola Tibor: A nyelvészet oktatása és kutatása a szegedi egyetemen, Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998) 145–162. alapján)

a tanszék saját weboldala

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/Nyitolap.html

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.