Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

 

a tanszék neve

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Informatikus könyvtáros BA

Könyvtár- és információtudomány MA

Kulturális örökség tanulmányok MA

Régi könyves szakismeretek szakirányú továbbképzés

Fejlesztő irodalomterápia szakirányú továbbképzés

tanszékvezető

Prof. dr. Sándor Klára egyetemi tanár, DSc

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Bencsik Orsolya egyetemi adjunktus

Dr. Hegyi Ádám habilitált egyetemi docens

Dr. Karvalics László habilitált egyetemi docens

Prof. dr. Sándor Klára egyetemi tanár, DSc

Dr. Simon Melinda egyetemi adjunktus

Szabó Rózsa, szakmai tanár

Dr. Zvara Edina habilitált egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Biber Evelin

tanszéki ügyvivő szakértő

544-244

kultoroksegtsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon

Identitás- és Kultúrakutató Központ

a tanszék saját weboldala

http://www.huminf.u-szeged.hu/

kultorokseg_logo330

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!