Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

 

a tanszék neve

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Informatikus könyvtáros BA

Könyvtártudomány MA

Kulturális örökség tanulmányok MA

Régi nyomtatványok szakirányú továbbképzés

tanszékvezető

Prof. dr. Sándor Klára egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Bencsik Orsolya tanársegéd

Dr. Hegyi Ádám habilitált egyetemi docens

Dr. Karvalics László habilitált egyetemi docens

Prof. dr. Monok István egyetemi tanár, DSc

Dr. Simon Melinda adjunktus

Dr. Zvara Edina habilitált egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Sulyok Anita

544-244 / 546-798

kultoroksegtsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon

Identitás- és Kultúrakutató Központ

a tanszék saját weboldala

http://www.huminf.u-szeged.hu/

kultorokseg_logo330