Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Kognitív- és Neuropszichológiai szakirány MA

tanszékvezető

megbízott Prof. Dr. Martos Tamás egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csábi Eszter adjunktus

Dr. Csibri Péter adjunktus

Hajnal Edina tudományos segédmunkatárs

Dr. Harmath-Tánczos Tímea adjunktus

Njers Sanelá szakmai tanár

Dr. Palatinus Zsolt adjunktus

Dr. Volosin Márta adjunktus

Dr. Szokolszky Ágnes nyugdíjas óraadó

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsanna

intézeti és tanszéki ügyvivő szakértő

oktatásszervező

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Grastyán Endre EEG laboratórium

a vizuális tárgyészlelés és kategorizáció elektrofiziológiai jellemzői

Alvás kapcsolata tanulással, addikcióikkal, iskolai teljesítménnyel és médiahasználattal

elérhetőség (hivatali telefonszám)


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!