Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Kognitív- és Neuropszichológiai szakirány MA

tanszékvezető

Dr. Szokolszky Ágnes egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csábi Eszter adjunktus

Martos Tamás egyetemi docens

Dr. Must Anita egyetemi docens

Dr. Palatinus Zsolt adjunktus

Szegedi-Hallgató Emese

Dr. Volosin Márta adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Vidáné Balázs Gabriella

544-509
balazsgabi@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Grastyán Endre EEG laboratórium

a vizuális tárgyészlelés és kategorizáció elektrofiziológiai jellemzői

Alvás kapcsolata tanulással, addikcióikkal, iskolai teljesítménnyel és médiahasználattal

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-691