Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Kognitív- és Neuropszichológiai szakirány MA

tanszékvezető

megbízott Prof. Dr. Martos Tamás egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csábi Eszter adjunktus

Dr. Csibri Péter adjunktus

Hajnal Edina tudományos segédmunkatárs

Dr. Harmath-Tánczos Tímea adjunktus

Njers Sanelá szakmai tanár

Dr. Palatinus Zsolt adjunktus

Dr. Volosin Márta adjunktus

Dr. Szokolszky Ágnes nyugdíjas óraadó

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsanna

intézeti és tanszéki ügyvivő szakértő

oktatásszervező

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Grastyán Endre EEG laboratórium

a vizuális tárgyészlelés és kategorizáció elektrofiziológiai jellemzői

Alvás kapcsolata tanulással, addikcióikkal, iskolai teljesítménnyel és médiahasználattal

elérhetőség (hivatali telefonszám)


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.