Francia Tanszék

a tanszék neve

Francia Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak, Francia szakirány BA (3 év)

  • A szakon belül Frankofóniák a digitális korban specializáció választható
  • A szakon kívül az SZTE bármely 50 kredites specializációja választható (amennyiben a hallgató a specializáció bemeneti követelményeinek eleget tud tenni)
  • A szakon kívülről (megfelelő, azaz B2 nyelvtudással) érkezőknek: Francia középhaladó minor
  • Francia nyelv, irodalom és kultúra MA
  • Fordító-Tolmács MA (2 év)
  • Francia Nyelv és Kultúra tanára – osztatlan képzés (OT) (5+1=6 év)

tanszékvezető

Dr. habil. Gyimesi Timea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. habil. Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens

Dr. Karácsonyi Judit egyetemi adjunktus

Dr. Kiss Gabriella egyetemi adjunktus

Dr. habil. Kovács Katalin egyetemi docens

Moréno, Laurent Pierre Barthélémy francia anyanyelvi lektor

Dr. habil. Szász Géza egyetemi docens

Dr. Veressné Farkas Ildikó egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Sziromi Szonja

tanszéki ügyvivő szakértő

544-243

franciatsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport (FraKIK)

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-243

a tanszék saját weboldala

http://fr.u-szeged.hu/


Francia_Tanszek_logo

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!