Finnugor Tanszék

a tanszék neve

Finnugor Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Finnugor MA

Finnugor BA specializáció

Magyar MA Finnugor specializáció

tanszékvezető

Dr. Szeverényi Sándor egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Bíró Bernadett, egyetemi adjunktus

Suntcova Ekaterina lektor

Dr. Sipőcz Katalin, egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Győrkiné Gábor Éva

tanszéki ügyvivő szakértő

gaboreva@hung.u-szeged.hu

544-687

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-547

a tanszék története

A szegedi Finnugor Tanszéket Hajdú Péter alapította 1959-ben. Előtte Mészöly Gedeon vezetésével működött a Finnugor Nyelvészeti Intézet 1947-től 1958-ig. Hajdú Péter Budapestre távozása (1974) után Mikola Tibor került a tanszék élére. Őt követte 2001-től Bakró-Nagy Marianne, majd 2011-től Sipőcz Katalin. A SZTE Finnugor Tanszék a kezdetektől fogva a szamojéd és obi-ugor nyelveknek nemzetközileg elismert kutatóhelye, a 90-es évektől pedig az udmurt nyelv oktatása és kutatása is jelentős. A tanszék a Nyelvtudományi Doktori Iskola Uralisztika alprogramjának gondozását is végzi.

a tanszék saját weboldala

https://www.facebook.com/finnugor.szeged/

https://arts.u-szeged.hu/finnugor

további információ

Bemutatkozó filmünk:

https://www.youtube.com/watch?v=Ff_6kryJZQ4

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!