Amerikanisztika Tanszék

a tanszék neve

Amerikanisztika Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Amerikanisztika MA/ American Studies MA program

tanszékvezető

Dr. Cristian Réka Mónika egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Annus Irén egyetemi docens

Dr. Dragon Zoltán adjunktus

Dr. Kovács Ágnes Zsófia egyetemi docens

Dr. Tóth Zsófia Anna adjunktus

Dr. Vajda Zoltán egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Frankó Tamara

tanszéki és intézeti ügyvivő szakértő

544-259

ieasoffice@ieas-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-259

ieasoffice@ieas-szeged.hu

a tanszék saját weboldala

http://amerikanisztika.ieas-szeged.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!