Altajisztikai Tanszék

a tanszék neve

Altajisztikai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Keleti nyelvek és kultúrák – altajisztika szakirány

Altajisztika MA: turkológia szakirány

Specializáció (nem tanárképes)

tanszékvezető

Prof. Dr. Papp Sándor egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Danka Balázs adjunktus

Dev-Zörgő Emel lektor

Işık Murat egyetemi tanársegéd

Kempf Béla Lóránt adjunktus

Yılmaz Barış egyetemi tanársegéd

Ressné Prof. Dr. Ivanics Mária professor emerita

Prof. Dr. Róna-Tas András professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Kiss Zoltánné

tanszéki ügyvivő szakértő

544-319

kissne@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok


elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-319

szegedaltaic@gmail.com

a tanszék története

http://alt.u-szeged.hu/index.php/tanszek-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://alt.u-szeged.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!