Altajisztikai Tanszék

a tanszék neve

Altajisztikai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Keleti nyelvek és kultúrák – altajisztika szakirány

Altajisztika MA: turkológia szakirány

Specializáció (nem tanárképes)

tanszékvezető

Prof. Dr. Révész László egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Danka Balázs adjunktus

Dev-Zörgő Emel lektor

Isik Murat egyetemi tanársegéd

Yilmas Baris egyetemi tanársegéd

Ressné Prof. Dr. Ivanics Mária professor emerita

Prof. Dr. Róna-Tas András professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Kiss Zoltánné

tanszéki ügyvivő szakértő

544-319

kissne@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-319

a tanszék története

http://alt.u-szeged.hu/index.php/tanszek-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://alt.u-szeged.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.