thinker

Filozófia MA

A filozófia szakterülete a világ teoretikus és gyakorlati értelmezéseivel foglalkozik. A tanulmányok olyan tudást és módszertani képességeket közvetítenek, amelyek a hallgatót képessé teszik a tradicionális filozófiai koncepciók értelmezésére és a róluk folytatott vitákra ugyanúgy, mint ahogy a filozófiai problémák kezelésére a szaktudomány által aktuálisan megkövetelt színvonalon. A mesterképzés egyfelől elmélyíti a már megszerzett ismereteket és módszertani kompetenciákat, másfelől ezeket az önálló kutatás képességére való tekintettel építi össze egységessé.

 

A tanulmányok során elsajátítható ismeretek az elméleti és gyakorlati filozófia széles spektrumára terjednek ki. Az elméleti filozófia klasszikus témáinak (ismeretelmélet, metafizika, elmefilozófia, tudományfilozófia) elsajátítását az ezekre vonatkozó gondolkodás és a róluk folytatott viták lehetséges módszertani megközelítéseire történő szoros reflexió kíséri. A gyakorlati filozófia területén az egyénnel kapcsolatos etikai és morálfilozófiai megközelítések kontextusát a társadalom egészét illető problémakörök (történetfilozófia, politikai filozófia) alkotják, és az alkalmazott területek oktatásával egészülnek ki (környezetfilozófia, alkalmazott etikák). A képzés alapos és problémacentrikus filozófiatörténeti perspektívák elsajátítását kínálja fel úgy az elméleti, mint ahogy a gyakorlati filozófia területén is. A képzés során a Filozófia Tanszék oktatói szem előtt tartják a mesterszakos hallgatók szakmai specializációs igényeit.

 

A Filozófia MA képzés olyan akadémiai, költségvetési és piacgazdasági területen jelentkező hivatásokra készít fel, ahol filozófiai jellegű kompetenciák hasznosíthatóak problémák analízise és jól formált érvelési struktúrák formájában. A képzés elvégzése után lehetőség nyílik doktori tanulmányok folytatására is az SZTE Filozófia Tanszék Doktori Iskolájának keretein belül.