Alumni

Amit végzett hallgatóink rólunk és a filozófiáról mondanak:

 

http://www.sztelozofia.org/mi-leszek-ha

 

 

Doktorátust szerzett hallgatóink:

 

Balogh Lehel

Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában. (2012) Témavezető: dr. Tóth János, dr. Juhász Anikó

 

Kádár Zoltán

Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig. (2012) Témavezető: dr. Tóth János, dr. Máté Zsuzsanna

 

Tóth Marianna

Jézus - ahogyan Nietzsche látja. (2013) Témavezető: dr. Csejtei Dezső, dr. Gyenge Zoltán, dr. Pavlovits Tamás

 

Tóth Gábor

Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében. (2014) Témavezető: dr. Csejtei Dezső, dr. Gyenge Zoltán

 

Lamár Erzsébet

A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona. Nietzsche metafizika-kritikája. (2015) Témavezető: dr. Simon József

 

Rembeczki Eszter

Szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál. Az én- és a személyiségfelfogás problémái. (2017) Témavezető: dr. Pavlovits Tamás

 

Kőhalmi Péter

Erdély Miklós montázs-teróriája a bölcseleti hagyomány tükrében. (2017) Témavezető: dr. Gyenge Zoltán

 

Holovicz Attila

Posch Jenő filozófiája. (2017) Témavezető: dr. Perecz László

 

Hérány Ferenc

Környezetetika és keresztény antropocentrizmus. (2018) Témavezető: dr. Tóth János

 

Horváth Henrietta
A szürrealista festészet alkotófolyamatában zajlódó észlelés és kifejezés pszichoanalitikus, fenomenológiai és hermeneutikai vizsgálata. (2018) Témaveztő: dr. Gyenge Zoltán

 

Bene Zoltánné Pusztai Virág

Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében. (2018) Témavezető: dr. Máté Zsuzsanna