sapere3

Miért válassz minket?

Van érettségid és érdekel a filozófia?

Szerezz nálunk Szabad bölcsész BA diplomát filozófia, etika vagy esztétika specializációval!


Van diplomád és érdekel a filozófia?

Szerezz nálunk nappali vagy levelező képzésen Filozófia MA diplomát négy vagy hat félév alatt!

 

Mit kínálunk? A Szegedi Egyetem Filozófia Tanszéke az egyik legszélesebb spektrumot átfogó filozófia tanszék Magyarországon. Diákjaink a kurzusok és programok olyan széles skálájáról választhatnak, amelyek biztosítják az érdeklődésüknek megfelelő, mélyreható kutatások lehetőségét, valamint felkészíti őket jövendő életpályájukra. A filozófia majdnem háromezer éve foglalkozik az embert érdeklő legfontosabb kérdésekkel. Megismerhető-e a világ? Mi az igazság? Hogyan tegyünk különbséget igaz és hamis között? Miért van valami és nem inkább a semmi? Milyen a jó élet? Milyen az igazságos társadalom? Mi a szép? Mi a művészet? Mit kell tudnom? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Mi az ember? Mi az élet értelme? A filozófia nem életidegen ismeretek elvont gyűjteménye. Állandóan változó világunk egyre bonyolultabb, és életünk, ha komolyan vesszük, nem könnyű. A filozófia olyan, a világ megértéséhez és az élethez szükséges ismereteket, készségeket nyújt, amelyek segítenek tájékozódni, hivatást választani, gazdag és jó életet élni. A filozófia, többek között, olyan készségeket tanít, mint a kritikai gondolkodás, a lényeglátás, a helyes módszer kiválasztása és megalkotása, az alapos, átható olvasás, a világos írás és az ékesszólás. Ezek a készségek a legkülönfélébb életpályáknál hasznosíthatók. Ha valaki megértette Szókratész és Platón módszerét, könnyebben tájékozódik bármiféle ismeretek, elméletek között. Ha valaki megértette Hegel rendszerét, könnyebben átlátja a gazdasági, egészségügyi, állami és más társadalmi viszonyok szerkezetét és dinamikáját. Ha valaki megértette korunk filozófusait, könnyebben válik a hagyományt és az újat összekötő, nyitott, kreatív emberré. A világ megértése és saját boldogulásunk nemcsak szaktudást, hanem bölcsességet, a szép iránti fogékonyságot, kíművelt erkölcsi érzéket és szellemet is igényel. Mindezek kiképezése elsősorban a filozófia dolga. A filozófiáé, amely több ezer éve fennáll. Nyilvánvalóan azért, mert kielégíti a szellem mindenkori embereinek igényeit. A filozófia születése óta él az a tradíció, melynek képviselői megkísérlik a társadalmi gyakorlatban szétforgácsolódott, sokszor egyenesen ellentétes részekre bomlott világot és az embert a maga egységében szemlélni, teoretikusan megérteni. Amíg az embert érdekli a múlt és alakítani akarja jövőjét, addig ez a filozófiai tradíció él, addig szükség lesz a filozófiai szótárakra.