Az országgyűlés és az országgyűlési választások az élclapok hasábjain 1867–1872


tamas-agnesTamás Ágnes


Előadásomban a 19. században népszerű sajtótermékek, politikai élclapok eszköztárából mutatok be példákat két választási kampány időszakából (1869, 1872). Arra keresem a választ, hogy hogyan mozgósították szavazóikat, milyen módszerekkel járatták le politikai ellenfeleiket, hogyan mutatták be a saját párt jelöltjeit.

A választások megjelenítési módját és a választási kampányeszközöket a következő szempontok szerint vizsgálom: Konkrét személyek elleni támadások, az ellenfél elvei, politikai szimbólumai elleni fellépés, jól ismert, hétköznapi antitézisek felsorakoztatása, az ellenfél sajtója elleni fellépés, a zsidók szerepének megítélése mint kampányeszköz, háborús metaforák a kampányok szolgálatában, az ellenfél kortesmódszereinek elítélése.

A választási kampányok alatt alkalmazott eszközök árulkodnak a korszak politikai kultúrájáról, utalnak az országgyűlési munka kortárs megítélésére is.