Olasz foglyok a szegedi várban. Újabb adalékok a budai levéltári kutatások tükrébenfarkas-monikaFarkas Mónika Kitti


Újabb adalékok a budai levéltári kutatások tükrében

Olasz foglyok a szegedi várban. Újabb adalékok a budai levéltári kutatások tükrében c. prezentációmban szeretném bemutatni az idei ÚNKP évben az Óbudai Levéltárban és a Magyar Nemzeti Levéltárban végzett levéltári kutatásomat és első eredményeit, összevetve a szakirodalommal. E munka célja, hogy kéziratok tanulmányozása által olyan kérdésekre találjak választ, mint például kik voltak és honnan érkeztek az 1833-48 között a szegedi várbörtönben raboskodó olaszok, illetve hogy ezek a személyek politikai foglyok, avagy köztörvényes bűnözők voltak-e. A feltárt dokumentumok alapján egy másik kutatási út is megnyílt: milyen hatása volt az olasz foglyok jelenlétének a magyarországi, szegedi lakosságra. Összefoglaló jelleggel pedig a kutatásom további fázisait, lehetőségeit kívánom bemutatni.