A Tanulmányi Osztály munkatársai és beosztásuk, nyitvatartás

(Utoljára frissítve: 2022. december 1.)


Kiemelt elérhetőségeink:

 • Osztályvezető: tovezeto.btk@szte.hu
 • TR-referens: trreferens.btk@szte.hu
 • FIR-kapcsolattartó: wirt.leticia@szte.hu
 • Felvételi tájékoztatás: felveteli.btk@szte.hu


Kérjük, hogy a tanulmányi jellegű kérdéseiknek megfelelően válasszák ki az illetékes kolléga elérhetőségét!


Téli bezárás: 2022. december 19–31. között a BTK Egyetem utcai épülete és benne a Tanulmányi Osztály is zárva tart, ez alatt az ügyintézés szünetel.


A vizsgaidőszak alatt – a téli bezárás kivételével – csökkentett fogadóórát tartunk, a kiírt időpontokban előzetes egyeztetés alapján nyitunk ki. Kérjük, telefonon vagy e-mailben kérjenek időpontot a kiválasztott ügyintézőtől a személyes ügyintézésre!


NÉV

ÉS ELÉRHETŐSÉG

TANULMÁNYI ÜGYEK


FOGADÓIDŐ

Györgyeyné Login Adrienne Zsuzsanna 

megbízott osztályvezető


Email: tovezeto.btk@szte.hu, login@primus.arts.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-164

 • képzésnyilvántartás
 • modulfelvételi időszakok
 • FFT szerkesztés, felvételi eljárás
 • beiratkozás előkészítése
 • TVSZ és kari TÜ-vel kapcsolatos kérdések

előzetes bejelentkezés alapján


Ábrahám Ádám Béla

tanárképzési referens


Email: abrahama@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-438

 • tanárszakos hallgatók előmenetelvizsgálata

 • szakosodás (elágazó osztatlan tanárképzés)
 • tanítási gyakorlat
 • tanári záróvizsgák
 • osztatlan tanári órarendek egyeztetése
 • kari kezelésű tantermek órarendi beosztása és egyéb igénybevételek
 • hallgatók pénzügyei (kiírás, részletfizetés, visszafizetés, törlés)

  péntek: 9:3010:30

  (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)


   

  Henn Zsófia Ilona

  tanulmányi szakértő


  Email: zsofihenn@arts.u-szeged.hu

  Telefon: 62/544-364
  • esélyegyenlőségi koordinátor
  • központi felvételi eljárás
  • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
  • passzív félév kérelmek, felszólítás és elbocsátás háromszori passzív félév, szumpasszív esetekben
  • abszolváltatás
  • záróvizsga adatok, oklevélátlag
  • nyelvvizsgák ellenőrzése
  • szolgálati idő igazolása

  csütörtök: 13:30–14:30

  (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)

  Matkó Betti
  TR-referens


  Email: matko@primus.arts.u-szeged.hu

  Telefon: 62/544-280

  • TR-es problémák

  • kreditátvitel
  • késedelmes kurzusfelvétel és kurzusleadás, előfeltétel-hiányos kurzusok felvétele
  • szakdolgozati témavezető-váltás
  • oklevélkiadás
  • szakleadás, hallgatói jogviszony megszüntetése (lemondás)
  • Modulo (ISZI) kapcsolattartó
  • oklevél validálása hivatalos megkeresésre magyar nyelven

   kedd: 13:30–14:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)

   Dr. Palotás-Füvesi Annamária

   tanulmányi szakértő


   Email: palotas-fuvesi.annamaria@szte.hu

   Telefon: 62/544-363

   • központi felvételi eljárás, kreditpótlás MA szakon: előzetes kreditelismertetés
   • utólagos jegyrögzítés
   • kedvezményes tanulmányi- és vizsgarend
   • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése, abszolutórium kiadása, képzészárás
   • elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása magyar nyelven

    

   szerda: 9:3010:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)   Varga Noémi

   tanulmányi szakértő


   E-mail: varga.noemi@szte.hu

   Telefon: 62/544-281

   • státuszrendezés
   • oklevélmellékletek (Europass kiállítása)
   • intézményi felvételi eljárás (részismeret, szakirányú továbbképzés)
   • részismereti és szakirányú továbbképzések adminisztrációja
   • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése, abszolutórium kiadása, képzészárás
   • elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása magyar és angol nyelven
   • hallgatói személyi anyagok kezelése

    

   hétfő: 9:30–10:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)    

   Vida Enikő

   tanulmányi szakértő


   Email: vida.eniko@szte.hu

   Telefon: 62/544-165

   • intézményi felvételi eljárás (idegen nyelvű képzések)
   • idegen nyelvű képzésen lévő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos ügyintézés
   • kimenő és beérkező Erasmus/CEEPUS/Campus Mundi hallgatók
   • idegen nyelvű képzésen lévő hallgatók tantervi teljesítéseinek ellenőrzése, abszolutórium kiadása, képzészárás
   • elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása angol nyelven
   • Choreomundus kari koordinátor
   • diploma verification requests in English language

   kedd: 9:30–11:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)


   csütörtök: 9:30–11:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)


   (csak külföldi hallgatók!)   Wirt Leticia

   tanulmányi szakértő


   Email: wirt.leticia@szte.hu

   Telefon: 62/544-819

   • központi felvételi eljárás, felvételi vizsgák szervezése
   • kreditpótlás MA szakon: előzetes kreditelismertetés, különbözeti tárgyak ellenőrzése, elbocsátás
   • hatszori sikertelen vizsga ellenőrzése, elbocsátás
   • átsorolás (kisorolás önköltségre, besorolás állami ösztöndíjra)
   • szakváltás, tagozatváltás, átvétel
   • időszakon kívüli modulfelvétel, modulváltás (BA, MA)
   • Felsőoktatási Információs Rendszerrel (FIR) kapcsolatos ügyintézés
   • hallgatói személyi anyagok kezelése (irattár)

    

   hétfő: 13:30–14:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)


   szerda: 13:30–14:30

   (a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján)
   Dr. Dragon Zoltán

   a Tanulmányi Bizottság elnöke


   Email: dragon@ieas-szeged.hu

   • a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos I. fokú határozatok meghozatala (kreditátviteli határozatok, előzetes kreditátviteli határozatok, átvételi határozat, kedvezményes tanulmányi rend, kedvezményes vizsgarend, késedelmes kurzusfelvétel és leadás), tagozatváltási, szakváltási, modulváltási, jogviszony megszüntetési határozatok

   előzetes bejelentkezés alapján


   Friss Hírek

   Friss Hírek RSS

   borito

   Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!