oro_01

Szlavisztika - orosz


Törzsképzés

Az orosz szakirány megkezdéséhez nincs szükség orosz nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B1-B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt az orosz kultúrtörténetbe, és átfogóan megismerteti a hallgatókat a mai orosz nyelv rendszerével.

Az orosz szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók az Orosz nyelv és irodalom MA képzésben folytathassák tanulmányaikat.

Orosz minor

Minden, nem orosz szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén a rangsorolást az alábbi szempontok szerint végezzük: emelt szintű érettségi vagy középfokú, „C” típusú nyelvvizsga az alábbi nyelvek egyikéből: bármely szláv nyelv vagy angol, német, francia, spanyol, olasz.

A specializáció az orosz szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai orosz nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.) A hallgatók szabadon választható kurzusként a lektori órákat is látogathat-ják.

A minor képzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók az Orosz nyelv és irodalom MA képzésben folytathassák tanulmányaikat.

Mit érdemes még tudni róla?

a Szláv Intézet honlapján:

http://szlavisztika.szte.hu/orosz-filologia/

és Facebook-oldalán:

https://www.facebook.com/SZTE-BTK-Szláv-Intézet-1436390833181465
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!