szla_01_1170x382

Szlavisztika – bolgár, szerb, szerb nemzetiségi és ukrán szakirány


Bolgár szakirány

A bolgár szakirány megkezdéséhez nincs szükség bolgár nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a bolgár irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai bolgár nyelv rendszerét.

A bolgár szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a választott szakirány nyelvét középfokú szinten szóban és írásban használni, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek Bulgáriáról és a bolgár kultúráról. Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek a szláv kultúrák iránt.

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a Szlavisztika MA képzésben folytathassák tanulmányaikat, de a képzést a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak is ajánljuk.

Szerb szakirány

A szerb szakirány megkezdéséhez nincs szükség szerb nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a szerb irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai szerb nyelv rendszerét.

A szerb szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a választott szakirány nyelvét középfokú szinten szóban és írásban használni, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek Szerbiáról és a szerb kultúráról. Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek a szláv kultúrák iránt.

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a Szlavisztika MA képzésben folytathassák tanulmányaikat, de a képzést a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak is ajánljuk.

Szerb nemzetiségi szakirány

A szerb szakirány megkezdéséhez nincs szükség szerb nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a szerb irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai szerb nyelv rendszerét.

A szerb szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik általános szlavisztikai műveltséggel rendelkeznek és szerb nemzetiségi szakirányú felkészültségük alapján alkalmasak hazai, kétoldalú (szerb-magyar), valamint nemzetközi kulturális, gazdasági, üzleti és egyéb multikulturális feladatok ellátására. A szakirányú nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti képzés célja, hogy elméleti alapot biztosítson a szerb nyelvfejlesztéshez, irodalmi szövegértéshez, a magyarországi szerb és az anyaországi kultúra sajátságos jegyeinek megismeréséhez.

Ukrán szakirány

Az ukrán szakirány megkezdéséhez nincs szükség ukrán nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt az ukrán irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai ukrán nyelv rendszerét.

Az ukrán szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek a szláv kultúrák iránt. A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a választott szakirány nyelvét középfokú szinten szóban és írásban használni, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek Ukrajnáról és az ukrán kultúráról.

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a Szlavisztika MA képzésben folytathassák tanulmányaikat, de a képzést a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak is ajánljuk.

Balkanisztika specializáció

Interdiszciplináris ismereteket nyújtó, intenzív nyelvi képzést is magába foglaló képzés. A 24 kreditpontos nyelvi képzés mellett (bolgár vagy szerb), a hallgatók a különböző tudományterületek (történelem, néprajz, irodalom- és kultúrtörténet) Balkánra vonatkozó legalapvetőbb ismereteit is elsajátítják (26 kreditpont).

Felvételi kritérium: előfeltétel nincs, bármely alapszakos egyetemi hallgató felveheti, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A Balkanisztika specializáció olyan ismereteket nyújt, melyek kiválóan hasznosíthatóak abban az egyre bővülő kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország épít a Balkán térség országaival. A specializációt későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Bolgár minor

Minden, nem bolgár szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A bolgár minor a bolgár szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai bolgár nyelv rendszere 1-4., A bolgár irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A bolgár minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Szerb nemzetiségi minor

Minden, nem szerb szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A szerb nemzetiségi minor a szerb szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai szerb nyelv rendszere 1-4., A szerb irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A szerb nemzetiségi minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Ukrán minor

Minden, nem ukrán szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

Az ukrán minor az ukrán szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai ukrán nyelv rendszere 1-4., Az ukrán irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

Az ukrán minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

További információ

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.