Non-invazív neuromodulátoros technikák alkalmazása kognitív és affektív zavarokbanmust-anitaMust Anita, Németh Viola Luca, Vékony Teodóra, Holczer Adrienn, Szépfalusi Noémi


A mindennapi funkcióinkban a kognitív mechanizmusok szerepe vitathatatlan. Ezen működések érintettsége depressziós zavarokban is számottevő. A non-invazív neuromodulátoros technikák, így a transzkraniális mágneses stimuláció (TMS) ígéretes módszereknek imponálnak úgy a hangulatzavar kezelésében, mint a kognitív funkciók javításában. Kutatásunkban egészséges személyek vizsgálatával nyertünk módszertani adatokat az ingerlés intenzitását, illetve a neuromoduláció kognícióra gyakorolt hatását tekintve. A depressziós páciensek affektív tüneteinek mérését, valamint komplex kognitív tesztelését a tíz ülésben zajló TMS ingerlés előtt és után végezzük. Eddigi eredményeink alapján elmondható, hogy a depresszió klinikai tünetei a TMS ingerlést követően szignifikánsan csökkentek, a kognícióra gyakorolt hatás tekintetében biztató tendenciák mutatkoznak. Reményeink szerint eredményeink hasznosíthatók lesznek affektív terápia és kognitív rehabilitáció céljából.