zsido

Zsidóság

Dr. Szilárdi Rékaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Zsidóság

az oktató neve

Dr. Szilárdi Réka

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

SZTE BTK TTI Vallástudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

szilardi.reka@gmail.com

az óra helye

Kristó terem

az óra időpontja

csütörtök, 16:00 - 19.30 (2019. február 7 - 2019. március 14.)

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a zsidó vallástörténet alapvető fogalmait (teremtettség, istenkép, szentiratok, hagyomány), folyamatait (ókori zsidó történelem) és a vallási előírások rendszerét (micvák, ünnepek, stb.) kontextusba helyezze és megismertesse a hallgatókkal.

részletes (hetekre bontott) tematika

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

David Star-Glass : Judaizmus. Kossuth Kiadó, 2002, Budapest

Oláh János : Judaisztika 1.-3. Fílium Kiadó, 1999-2009, Budapest

ajánlott olvasmányok (ha vannak)