obiugor

Uráli mitológia

Bíró Bernadett, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándoraz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Uráli mitológia

az oktató neve

Bíró Bernadett, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor

az oktató beosztása

egy. tanársegéd, egy. adj., egy. docens

az oktató tanszéke

Finnugor Tanszék

az oktató ímélcíme

sipoczk@gmail.com

az óra helye

Mészöly Gedeon terem

az óra időpontja

Szerda 16:00 - 17:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus megismertet a finnugor (uráli) népek mitológiájával. A szükséges elméleti háttér megismertetése mellett folklórszövegek olvasásán és értelmezésén keresztül a kurzus résztvevői képet kapnak e népek hagyományos világképéről és hitvilágáról, annak egyetemes, uráli és egyedi vonásairól. A szövegek mellett eredeti hang- és filmanyagok bemutatására és elemzésére is sor kerül.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Az uráli nyelvcsalád

2. Teremtésmítoszok, világkép
3. Az ember teremtése
4. Istenrendszerek

5. Sámánizmus
6. Finn mitológia
7. Számi mitológia
7. Medvekultusz az uráli népeknél
9. Obi-ugor medvekultusz és a tabu

10. Szamojéd világkép és mitológia
11. Mitológia a nganaszan folklór tükrében

12. Finnugor elemek a magyar hitvilágban

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

 

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.· ISBN: 9631826031

 

Voight Vilmos: Finnugrisztika – filológia – folklorisztika (válogatott tanulmányok) Szerkesztette: Maticsák Sándor. Studia Folkloristica et Ethnographica 70. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.