tanc_neprajz

Táncdialektusok

Dr. Varga Sándoraz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Táncdialektusok

az oktató neve

dr. Varga Sándor

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

vasandor@gmail.com

az óra helye

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Bálint Sándor terem (földszint)

az óra időpontja

kedd, 13.00-15.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadás során a hallgatók betekintést nyernek a magyar néprajz dialektológiai kérdéseibe, egyes néprajzi tájak, csoportok történetével, kultúrájával, annak gazdasági és társadalmi hátterével ismerkedhetnek meg. Mindez háttérként szolgál a magyar néptáncdialektusok, egy-egy tájegység tánckultúrájának pontos megismeréséhez.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Magyar nép táji-történeti tagolódása. A táncdialektusok mibenléte

2. A magyar nyelvterület északi, északnyugati része (Mátyusföld, Ipoly vidéke, nyugati palócok, Galga-vidék, Csallóköz, Szigetköz, Rábaköz)

3. Nyugat-, Közép-, Dél- és Kelet Dunántúl, Duna-mente, Szlavónia-Szerémség

4. Észak-Kelet Felvidék, keleti palócok, matyók

5. Kiskunság-Solt-Tápió, Jászkunság

6. Hajdúság, Felső-Tisza vidéke, Dél-Alföld és az alföldi peremterületek

7. Kalotaszeg, Kolozsvár, Torda, Aranyosszék, Torockó

8. Mezőség, Marosszék, Észak-Erdélyi szórványok

9. Maros-Küküllő vidék

10. Székely területek

11. Gyimesi csángók

12. Moldvai csángók

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kósa László

1998 Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Bp.

Martin György

1995 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)