religion

Profán gondolkodás a szent világról

Dr. Máté - Tóth Andrásaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Profán gondolkodás a szent világáról

az oktató neve

Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc

az oktató beosztása

egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetvezető

az oktató tanszéke

SZTE BTK TTI Vallástudományi Tanszék

az oktató ímélcíme

matetoth@rel.u-szeged.hu

az óra helye

Kristó terem

az óra időpontja

csütörtök 8.30-10-ig

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a vallással kapcsolatos gondolkodás 19-20. század fordulóján bekövetkezett alapvető változásával, amely révén kialakultak a modern társadalomtudományok valláselméletei. Az alább felsorolt témák jellegzetes tudós egyéniségeinek művének értékelése révén kaphatnak választ arra a kérdésre, hogyan gondolkodnak a tudományok profán módon a szentről. Ehhez tartoznak a vallásról való profán gondolkodás filozófiai és történeti előfeltételei, valamint külön figyelmet szentelünk a vallástudomány önálló elmélete megalkotójának: Max Müllernek.

További tematikák: Biblia, Primitív népek, Mágia, Társadalom, Ember, Eredet, Lényeg, Funkció.

részletes (hetekre bontott) tematika

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

SIMON, Róbert. A vallástörténet klasszikusai. 2003.

CAPPS, Walter H. Religious studies: The making of a discipline. Fortress Press, 1995.

KIPPENBERG, Hans Gerhard. Die Entdeckung der Religionsgeschichte: Religionswissenschaft und Moderne. München: Beck, 1997.

WAARDENBURG, Jacques. Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, Methods and Theories of Research. Introduction and Anthology. Walter de Gruyter, 1999.

WHALING, Frank. Contemporary approaches to the study of religion: in 2 volumes. Mouton, 1985

ajánlott olvasmányok (ha vannak)