A Magyar Néphadsereg páncélos csapatainak részvétele az 1968-as Csehszlovákia elleni intervencióbancsik-adam-lajosCsík Ádám Lajos


Az 1968-as évben, a keleti blokkban, Csehszlovákia élen járt politikai és társadalmi reformok terén az „emberarcú szocializmus kialakításával”. A Szovjetunió politikai elitjét ez komolyan aggasztotta, ezért 1968 tavasza és nyara során folyamatos egyeztetésekre, tárgyalásokra és tanácskozásokra került sor a varsói „ötök” és Csehszlovákia között. Ennek ellenére nem tudták ráerőszakolni akaratukat a csehszlovák vezetésre. Ezért a szovjet vezetés a legvégső megoldásra, a Csehszlovákia elleni intervencióra szánta el magát, és vonta be a katonai akcióba közeli szövetségeseit. Előadásom célja, hogy bemutassam a Magyar Néphadsereg felkészülését, szerepét, továbbá hétköznapjait és az azt lezáró kivonulást Csehszlovákiából. További célom, hogy a műveletben résztvevő csapatok politikai és harci felkészítését bemutassam, illetve primer forrásokra támaszkodva, a járőröző katonák szemszögéből, a Csehszlovák lakosság intervenció alatti mindennapjait, hangulatát, viszonyulását a magyar csapatokhoz.